21 Marches for the 21st Century – The Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Marches by: Thierry De Mey · Bjørn Kruse · Olav Berg · Stephen Montague · Eivind Buene · Maja Solveig Kjelstrup Ratkje · Helge Sunde · Tryggvi M. Baldvinson · Knut Vaage · Frank Tveor Nordensten · Håkon Berge · Ole-Henrik Moe · Torgrimmer… Sollid · Bojdar Spassov · Rune Rebne · Erkki-Sven Tüür · Kjell Samkopf · Lotta Wennäkoski · Magnar Åm · Dagfinn Koch · Michael Finnisy

Thomas Rimul, conductor · Kjell Seim, conductor · Bjørn Sagstad, conductor · Peter Sebastian Szilvay, conductor · Christer Johannesen, conductor · Eivind Gullberg Jensen, conductor · The Staff Band of the Norwegian Armed Forces · The Military Band of The Norwegian Armed Forces · The Royal Norwegian Navy Band

21 nyskrevne marsjer for musikkorps.

Fremad marsj!

Årets sesong for marsjerende musikk i gatene er over oss. De tradisjonelle marsjene kommer til å klinge i gatene; et sikkert vårtegn. Nå gjør Norsk Kulturråd en storsatsning på nytt repertoar for korpsene våre, og Simax Classics følger opp med denne utgivelsen, parallelt med at verkene utgis på noter av Warner/Chappell.

Norsk Kulturråd inviterte 7 utenlandske komponister til å bidra, samt 14 norske. Man valgte å dele de norske bidragsyterne inn i 2 grupper; den yngre og den eldre garde. På den måten har man fått en bred representasjon av hva en marsj kan være i det 21. århundre.

Det er forsvarets 7 profesjonelle divisjonsmusikkorps som fremfører disse marsjene, under ledelse av Kjell Seim, Peter Sebastian Szilvay, Christer Johannesen, Thomas Rimul, Eivind Gullberg Jensen og Bjørn Sagstad.

Bjørn Kruse |Dagfinn Koch |Eivind Buene |Erik Gard Amundsen |Erkki-Sven Tüür |Frank Tveor Nordensten |Håkon Berge |Helge Sunde |Kjell Samkopf |Knut Vaage |Magnar Åm |Maja S. K. Ratkje |Olav Berg |Ole Henrik Moe |Rune Rebne |The Staff Band of the Norwegian Armed Forces |Thomas Rimul |Torgrim Sollid

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662011636

Katalognummer: PSC1163

Priskategori : CD