Magnar Åm

Magnar Åm er født i 1952 i Trondheim. Han er utdannet organist og kantor ved Bergen Musikkonservatorium og har studert komposisjon med Ketil Hvoslef i Bergen og Ingvar Lidholm ved Musikhögskolan i Stockholm. Magnar Åm debuterte som organist i 1971. Sitt gjennombrudd som komponist fikk han med verket Bøn (1972) for strykere, kor og sopransolist. Han er komponist på heltid, nå bosatt i Volda, der han hver høst også underviser i faget ”Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi” ved Høgskulen i Volda.…

Sorter etter:

Magnar Åm er født i 1952 i Trondheim. Han er utdannet organist og kantor ved Bergen Musikkonservatorium og har studert komposisjon med Ketil Hvoslef i Bergen og Ingvar Lidholm ved Musikhögskolan i Stockholm.

Magnar Åm debuterte som organist i 1971. Sitt gjennombrudd som komponist fikk han med verket Bøn (1972) for strykere, kor og sopransolist. Han er komponist på heltid, nå bosatt i Volda, der han hver høst også underviser i faget ”Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi” ved Høgskulen i Volda. Dette er et 15 studiepoengs emne som kan inngå i bachelorstudiet i musikk ved HVO eller tas som et frittstående etterutdanningskurs.

Magnar Åm har Statens Garantiinntekt. Mye av hans musikk er kjennetegnet av en polyfon, fritt dissonerende eller fri-tonal stil, med et fortettet ekspressivt og samtidig asketisk, innadvent tonespråk. Melodisk og eksperimentelt arbeid går side om side, og de musikalske elementenes bevegelser i det konkrete, tredimensjonale rom har spilt en stadig viktigere rolle. I den senere tid har han også, i søken etter en mer ideell formidling av musikkens energi-budskap, latt verkene inneholde elementer som sprenger tilvante konsertritualer. Ett eksempel er her, i oppstoda – en strykekvartett som eksisterer i fem versjoner, der den ene blir framført gjennom undervannshøyttalere i varmtvannsbasseng og forutsetter publikum flytende på rygg med ørene under vannflaten. Et annet eksempel er Tonebad – et opplevelsesrom for en person om gangen, der musikken beveger seg tredimensjonalt rundt lytteren, rommet er en kunstinstallasjon av Astri Eidseth Rygh, og den sungne teksten er av Liv Holtskog.

2008