The Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK) er et av Forsvarets musikks fem profesjonelle musikkorps og er også Norges største profesjonelle blåseorkester med 39 fast ansatte musikere. FSMK er etablert i Oslo og er Forsvarets viktigste representasjonsorkester. Korpset deltar ved parader og seremonier i regi av Kongehuset, Regjeringen og Forsvaret og har representasjonsoppgaver både i Norge og utlandet. I tillegg har korpset en utstrakt konsertvirksomhet i Oslo-området, i både egen og andre institusjoners regi. Korpset samarbeider bl.a. med Den Norske Opera, Norges musikkhøgskole, samtidsmusikkfestivalen…

Sorter etter:

Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK) er et av Forsvarets musikks fem profesjonelle musikkorps og er også Norges største profesjonelle blåseorkester med 39 fast ansatte musikere. FSMK er etablert i Oslo og er Forsvarets viktigste representasjonsorkester. Korpset deltar ved parader og seremonier i regi av Kongehuset, Regjeringen og Forsvaret og har representasjonsoppgaver både i Norge og utlandet. I tillegg har korpset en utstrakt konsertvirksomhet i Oslo-området, i både egen og andre institusjoners regi. Korpset samarbeider bl.a. med Den Norske Opera, Norges musikkhøgskole, samtidsmusikkfestivalen Ultima, Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur, Oslo Kammermusikk Festival. Korpset holder et meget høyt kunstnerisk nivå og behersker de fleste genre, klassisk og samtidsmusikk, så vel som jazz og populærmusikk. FSMK engasjerer på prosjektbasis både norske og utenlandske anerkjente dirigenter. Korpsets innspillinger har mottatt gode kritikker både i Norge og utlandet. Ole Kristian Ruud ble i januar 2006 ansatt som korpsets kunstneriske leder og sjefsdirigent. Høsten 2007 kunne Forsvarets stabsmusikkorps flytte inn i egne lokaler på Akershus festning, Ridehuset. Her holder korpset sine faste konsertserier i Oslo. Ridehuset har også blitt et svært populært konsertlokale både for det profesjonelle musikklivet og for amatører og har blitt en sentral konsertscene i Oslo. Sept 2010