Dagfinn Koch

Dagfinn Koch (f. 1964, Kristiansund) har studert komposisjon ved Norges musikkhøgskole og Hochschule (nå Universität) der Künste Berlin. Han ble tatt opp som medlem i Norsk komponistforening i 1991. Han har mottatt en rekke stipender. Han har vært freelancer siden 1994, og har skrevet musikk for orkester, kammer- og teatermusikk, opera, ballett og installasjoner. I tillegg har han arbeidet som arrangør for pop- og rockartister. Dagfinn Koch har til nå ikke søkt en spesiell stil. Han er mer opptatt av…

Sorter etter:

Dagfinn Koch (f. 1964, Kristiansund) har studert komposisjon ved Norges musikkhøgskole og Hochschule (nå Universität) der Künste Berlin. Han ble tatt opp som medlem i Norsk komponistforening i 1991. Han har mottatt en rekke stipender. Han har vært freelancer siden 1994, og har skrevet musikk for orkester, kammer- og teatermusikk, opera, ballett og installasjoner. I tillegg har han arbeidet som arrangør for pop- og rockartister. Dagfinn Koch har til nå ikke søkt en spesiell stil. Han er mer opptatt av å kunne bevege seg i ulike retninger. Denn erfaringen har nå utviklet seg til en metode (ikke stil) som han kaller Translucense – en metode som bygger på etterkrigsmodernismens teknikker kombinert med en ideomatisk skrivemåte. Koch er også en del av kunst-pop prosjektet Pretty Mellow. www.dagfinnkoch.net Des 2012