Contemporary Double Bass vol 2 – Bjørn Ianke

Antonio Bibalo: Inventione evolutiva; Antonio Bibalo: Reise med båt uten båt; Åsmund Feidje: Contrabbacchus; Klaus Huber: Ein Hauch von Unzeit VII; Luciano Berio: PSY; Giacinto Scelsi: C'est bien lamer… nuit

Bjørn Ianke, double bass · Siri Torjesen, soprano

– compelling and evocative performances that never fail to communicate or intrigue. [David Heyes / The Strad]

kr 139

Bass og sopran

Kontrabassens størrelse og lengden på strengene gjør den velegnet til å utprøve overtoner og klangvalører, og er i så måte et perfekt instrument for komponistens søken etter stadig nye klang- og uttrykksmuligheter. Med nennsom hånd gir de klanglige mulighetene en musikk av poetisk karakter – på denne innspillingen hørbart i musikk av Giacinto Scelsi, Klaus Huber, Antonio Bibalo og Åsmund Feidje. Den eminente bassisten Bjørn Ianke går også sammen med Siri Torjesen på ett av verkene; den dramatiske ”Reise med båt uten båt”.

Antonio Bibalo |Bjørn Ianke |Erik Gard Amundsen |Giacinto Scelsi |Luiciano Berio |Siri Torjesen

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662011360

Katalognummer: PSC1136

Priskategori : CD