Giacinto Scelsi

Giacinto Scelsi (1905-1988) var en av det forrige århundrets mest originale italienske komponister. Han ble født inn i en velstående, italiensk, aristokratisk familie - en omstendighet som tillot ham å komponere uten å måtte ha musikken som levebrød. Scelsi spilte piano fra han var ung, og da han var i 30-årene begynte han å studere komposisjon med Schönbergs elev Walter Klein og senere med Skryabin-entusiasten Egon Koehler. Han tok i bruk Schonbergs teknikker for komponering av 12-tone musikk, men skrev…

Sorter etter:

Giacinto Scelsi (1905-1988) var en av det forrige århundrets mest originale italienske komponister. Han ble født inn i en velstående, italiensk, aristokratisk familie – en omstendighet som tillot ham å komponere uten å måtte ha musikken som levebrød. Scelsi spilte piano fra han var ung, og da han var i 30-årene begynte han å studere komposisjon med Schönbergs elev Walter Klein og senere med Skryabin-entusiasten Egon Koehler. Han tok i bruk Schonbergs teknikker for komponering av 12-tone musikk, men skrev også i en fritt atonal stil. Scelsi skrev over 100 verk, deriblant flere store stykker for orkester, og verker for kammerensemble, strykekvartetter, og solo og duo stykker. Mange av stykkene hans ble jobbet ut i improvisasjon og senere skrevet ned. Scelsis musikk ble mye spilt mot slutten av hans liv, da hans betydning også plutselig ble anerkjent, og han ble løftet frem som en av de mest originale komponister i det 20.århundret. Han fikk en stor betydning for mange yngre kunstnere, spesielt i Roma og Paris – spesielt fra 1960-tallet og fremover.