Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd – Trondheim Symphony Orchestra

Ludvig Irgens Jensenmer…: Heimferd

Trondheim Symphony Orchestra · Ole Kristian Ruud, conductor

Skrevet til 900-årsjubileet for helgenkongen Olavs død og kristendommens innføring i Norge, har Ludvig Irgens-Jensens “Heimferd” blitt stående som Norges nasjonaloratorium og nasjonalmonument.

kr 199

Midl. tomt på lager

Norges nasjonaloratorium

Ludvig Irgens-Jensen var en av Norges mest fremtredende komponister som på en unik måte både var nyskapende og tradisjonsbevarende, og en utmerket pianist. Han er blitt karakterisert som humanisten i norsk musikk både på grunn av sin klassiske holdning og det etiske syn som gjennomsyrer hans liv og verk. Hans viktigste verk er ”Heimferd”, her fremført av Trondheim Symfoniorkester, under ledelse av Ole Kristian Ruud, og Trondheim Symfoniorkesters kor, Nidaros domkor og Nidarosdomens Guttekor.

I 1930, ved 900-årsjubileet for helgenkongen Olavs død og kristendommens innføring i Norge, vant Irgens-Jensen 1. pris med ”Heimferd”, en ”dramatisk symfoni” for soli, kor og orkester til tekst av Olav Gullvåg, et nasjonalmonument som ofte kalles ”Olavs-oratoriet”. Her blir det historiske dramaet om Olav Haraldsons kamp for å vinne Norge politisk og religiøst og sammenvevet med en forkortet messe. Verket ble urfremført i Oslo i 1930 til en utrolig suksess med stor publikumstilstrømning. Senere er verket oppført mange ganger og kan sies å ha blitt et nasjonaloratorium.

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560310928

Katalognummer: PSC3109

Priskategori : CD