Trondheim Symphony Orchestra

Trondheim Symfoniorkester (TSO) er et kraftsenter i Midt-Norsk kulturliv på internasjonalt nivå. Trondheim kan sole seg i lange musikalske tradisjoner. Helt frem til 1800-tallet be¬holdt byen sitt hegemoni som et kirkemusikalsk sentrum hvor mange betydelige musikere henla sin virksomhet. Men den euro¬peiske konsertkultur gjorde seg etter hvert gjeldende, og det vokste frem musikalske selskaper som ivaretok innbyggernes behov for konsertopplevelser. TSO kan føre sin historie tilbake til begynnelsen av vårt århundre da ildsjeler inviterte til abonnementskonserter. Ved Olavsjubile¬et i 1930…

Sorter etter:

Trondheim Symfoniorkester (TSO) er et kraftsenter i Midt-Norsk kulturliv på internasjonalt nivå. Trondheim kan sole seg i lange musikalske tradisjoner. Helt frem til 1800-tallet be¬holdt byen sitt hegemoni som et kirkemusikalsk sentrum hvor mange betydelige musikere henla sin virksomhet. Men den euro¬peiske konsertkultur gjorde seg etter hvert gjeldende, og det vokste frem musikalske selskaper som ivaretok innbyggernes behov for konsertopplevelser. TSO kan føre sin historie tilbake til begynnelsen av vårt århundre da ildsjeler inviterte til abonnementskonserter. Ved Olavsjubile¬et i 1930 fikk orkesterarbeidet et oppsving, men det var først med opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 at det moderne profesjonelle orkestret begynte å ta form. Gjennom sitt mangeårige virke har TSO med sine 73 musikere befestet seg som en særdeles viktig og inspi¬rerende impuls, ikke bare i landsdelens, men også i vårt nasjonale musikkliv. Vellykkede turneer de senere år til Tyskland/Østerrike, Spania og Tsjekkia/Tyskland med høy kunstnerisk kvali¬tet har gitt orkestret inter¬nasjonal anseel¬se. TSO har spilt inn verker av Halvorsen, Svendsen, Irgens-Jensen, Madsen, Borgstrøm og Okkenhaug på Simax Classics. 2006