Norwegian Rhapsodies – Trondheim Symphony Orchestra

JOHAN HALVORSEN: Norwegian Rhapsody no. 1 in A major · Norwegian Rhapsody no. 2 in G major · JOHAN SVENDSEN: Norwegian Rhapsody no. 1 · Norwegian Rhapsody no. 2 · Norwegian Rhapsody no. 3 · Norwegian Rhapsody nomer…. 4

Trondheim Symphony Orchestra · Ole Kristian Ruud, conductor

Johan Svendsens og Johan Halvorsens ”Norske rapsodier” er blant de mest bemerkelsesverdige innen genren.

kr 139

Midl. tomt på lager

Norske rapsodier av Svendsen og Halvorsen

Rapsodi ble fra slutten av 1700-tallet brukt som betegnelse på en ofte improvisert komposisjon uten fast form. Vi kunne kalle det fri fantasi med enhetlig innhold. Frans Listzs ”Ungarske rapsodier” skulle bli en modell for en lang rekke nasjonalromantiske pregede rapsodier over folkemelodier. Johan Svendsens og Johan Halvorsens ”Norske rapsodier” er blant de mest bemerkelsesverdige innen denne genren.

Trondheim Symfoniorkester fremfører Halvorsens og Svendsens rapsodier med en patos sjelden hørt tidligere i disse verkene. Hovedsakelig basert på melodier hentet fra Lindemans samling ”Ældre og nyere norske Fjeldmelodier” er Svendsens rapsodier livfulle i sin løse oppbygging av en fantastisk sammenstilling av melodier. Svendsen var en klippe i den norske romantiske gullalderen, og med rapsodiene leverte han på kraftfullt og usentimentalt vis sitt vektige bidrag til en norsk nasjonal kunstmusikk på folkemusikkens grunn. Halvorsen, på sin side, viser sin rolle som Svendsens arvtager aller tydeligst i sine rapsodier. Han har fulgt den eldre mesterens linje i raffinert orkesterbehandling og fantasifull utnyttelse av folketonene, og med sin fargerike instrumentasjon hører de til blant det beste som er skrevet i Norge.

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560108525

Katalognummer: PSC1085

Priskategori : CD