Corno di Norvegia – Frøydis Ree Wekre

Trygve Madsen: Concerto for Horn and Orchestra, op.45; Knut Nystedt: Concerto for Horn and Orchestra, op.114; Wolfgang Plagge: Concerto for Horn and Orchestramer…, op.49

Frøydis Ree Wekre, horn · Ole Kristian Ruud, conductor · Trondheim Symphony Orchestra

Frøydis Ree Wekre og Trondheim Symfoniorkester fremfører musikk av tre generasjoner komponister, alle markante personligheter i det samtidsmusikalske bildet.

Norske hornkonserter fra tre generasjoner

Frøydis Ree Wekre hører til de internasjonalt kjente hornister. Hun har turnert i en rekke europeiske land, foruten i USA og Canada, og har overalt høstet glimrende kritikker. Som kammermusiker befinner hun seg også i fremste rekke, og hun har medvirket ved tallrike plateinnspillinger. Ikke minst er Frøydis Ree Wekre også kjent for både sitt spill og for sitt nære forhold til samtidsmusikk. Alle hennes konserter på denne platen er resultater av hennes arbeid for å fremskaffe nytt repertoar til sitt instrument.

Musikken på dette albumet representerer tre forskjellige generasjoner komponister, alle markante personligheter i det samtidsmusikalske bildet. Felles for dem alle tre er at tonespråket deres kommuniserer direkte. De trenger ingen filosofisk overbygning for å forklare, eller bortforklare, sin musikk. Fremført av Frøydis Ree Wekre og Trondheim Symfoniorkester, med dirigent Ole Kristian Ruud, er musikken på denne platen av godt musikantisk håndverk. Wolfgang Plagges hornkonsert drives frem av kjernemotiver i stadig knoppskyting, underbygget av hissige ostinater som sikrer en frisk dynamisk fremdrift. Trygve Madsens musikalske språkbruk står i nær kontakt med tidligere tiders musikk, og hans hornkonsert drar tankene tilbake til både Richard Strauss og russisk høyromantikk i all sin pregnante og melodiske uttrykksfullhet. Knut Nystedts hornkonsert, skrevet på bestilling av Frøydis Ree Wekre selv, er på sin side humørfylt og frisk, frodig og fargerik, med en diverterende karakter i form av en nyvennlig stil.

Frøydis Ree Wekre |John West |Knut Nystedt |Ole Kristian Ruud |Trondheim Symphony Orchestra |Trygve Madsen |Wolfgang Plagge

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560110023

Katalognummer: PSC1100

Priskategori : CD