Arne Nordheim: Draumkvedet · The Dream Ballad – Norwegian Radio Orchestra

ARNE NORDHEIM: Draumkvedet (The Dreammer… Ballad)

Njål Sparbo, baritone · Unni Løvlid, vocal · Torunn Østrem Ossum, mezzo · Carl Høgset, countertenor · Rasmus Høgset, countertenor · Frank Havrøy, baritone · Sigve Bøe, tenor · Kjell Viig, tenor · Benjamin Isaksen, boy soprano · Åshild Breie Nyhus, Hardanger fiddle · Mats Claesson, electronic sounddesign · Paul Ottar Haga, recitation · Sigmund Sæverud, recitation Grex Vocalis · Norwegian Radio Orchestra · Ingar Bergby, conductor

– klangen av å være til

kr 199

Nordheim løfter folkemusikk og folketro inn i den moderne tid

Et av Nordheims største, nyeste og viktigste verk er nå tilgjengelig på CD. Vår mest profilerte komponist griper tilbake til middelalderballaden Draumkvedet – og skaper et nytt episk mesterverk der folkemusikken og den moderne musikken står sammen. Aldri har Olav Åstesons reise til ‘den andre siden’ fremstått med slik skremmende realisme og samtidig poetisk undring som her i Arne Nordheims tolkning.

Verket griper tilbake til norsk folketro og forestillingsverden, en viktig del av den kulturelle rammen rundt visjonsdiktet Draumkvedet. Nordheim inkorporerer den tradisjonelle Draumkvedet-melodien samt hardingfele og seljefløyte – og generer også klanger av dette som blir et fundamentet for hele verket. Nordheim skaper en dialog med historien som bringer dagens tilhører inn mot kjernen av den evige tematikken som Draumkvedet omhandler.

More

Et av Nordheims største, nyeste og viktigste verk er nå tilgjengelig på CD. Vår mest profilerte komponist griper tilbake til middelalderballaden Draumkvedet – og skaper et nytt episk mesterverk der folkemusikken og den moderne musikken står sammen. Aldri har Olav Åstesons reise til ‘den andre siden’ fremstått med slik skremmende realisme og samtidig poetisk undring som her – i Arne Nordheims tolkning.

Nordheim løfter folkemusikk og folketro inn i den moderne tid

Verket griper tilbake til norsk folketro og forestillingsverden, en viktig del av den kulturelle rammen rundt visjonsdiktet Draumkvedet. Nordheim inkorporerer den tradisjonelle Draumkvedet-melodien samt hardingfele og seljefløyte – og generer også klanger av dette som blir et fundamentet for hele verket. Han reiser store konstruksjoner med både orkester, kor, solister og elektroniske klanger over dette. Draumkved-teksten er med, likeså sitater fra Det Gamle Testamentet og kirkelige messeledd. Nordheim skaper en dialog med historien som bringer dagens tilhører inn mot kjernen av den evige tematikken som Draumkvedet omhandler.

Sprenger rammeverket

Under utformingen av musikken til Draumkvedet samarbeidet Nordheim nært med folkemusikere for å finne de utrykksmåter han søkte. Han lar f.eks. syngemåten i verket strekke seg fra det klassisk skolerte, via folkemusikalske ideomer og ut forbi grensene for hva den mennesklige stemme kan kontrollere. Der – utenfor grensen – oppstår et helt egenartet og personlig uttrykk. Nordheim sprenger rammen for hva som kan noteres og slipper slik også selv kontrollen over resultatet. Unni Løvlids bidrag har hele spennet i seg: fra den tradisjonelle Draumkved-melodien til det umiddelbare, nesten vulkanske uttrykket i rollen som Urkvinna.

Ringen sluttes

Draumkvedet har fulgt Arne Nordheim gjennom livet. Han hørte det i Folkemusikkhalvtimen som svært ung mann, og pengene fra den første sommerjobben gikk med til å kjøpe 78-plater med balladen. Og så er det nettopp i hans egen versjon av Draumkvedet – 50 år etter debuten – at han lar alle stemmene i sitt rikholdige uttrykk finne sammen: De rike orkesterfargene, den epokegjørende elektroniske musikken, det fokuserte teksttilfanget, spennet mellom lys og mørke… og hele tiden denne Nordheim-klangen som resonerer i oss – klangen av å være til.

Arne Nordheim |Åshild Breie Nyhus |Carl Høgset |Frank Havrøy |Grex Vocalis |Halldor Krogh |Ingar Bergby |Mats Claesson |Njål Sparbo |Norwegian Radio Orchestra |Rasmus Høgset |Sigve Bøe

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662011698

Katalognummer: PSC1169

Priskategori : CD