Dragning mot sinnets dyp – Agnes Buen Garnås

Bok med CD. TRAD. : Margit Hjukse · Solfager og Ormekongen · Villemann og Magnild · Olav Liljekrans · Haugebonden · Nattergalen · Margjit og Tarjei Risvollo · Bendik ogmer… Årolilja

Agnes Buen Garnås · Arild Andersen · Kirsten Bråten Berg · Arve Moen Berset · Jan Garbarek · Bendik Hofseth · Halvor Håkanes · Anne Marit Jacobsen · Sinikka Langeland · Annbjørg Lien · Kåre Nordstoga · Steinar Ofsdal · Bjørn Ole Rasch · Leiv Solberg · Turid Spildo · Eli Storebekken · Bugge Wesseltoft · Eivind Aarset

Et utvalg folkeviser sett fra en dybdepsykologisk synsvinkel.

kr 400

Sjanger: Folk Music

Astri Hognestad og Agnes Buen Garnås

Påkostet og dyptloddende 224 siders bok med eksempel-CD som ser folkevisene i et dybdepsykologisk perspektiv. Folkevisene er livsnære og beskriver vanlige menneskelige erfaringer med kjærlighet, angst, svik, møte med overveldende krefter, død og sorg, men også endring og modning. I boken går forfatter og psykoterapeut Astri Hognestad gjennom et utvalg viser. Ved å se på symbolikken i de ulike skikkelser og situasjoner, gir hun oss en dypere forståelse av hvilke følelser og krefter som er i virksomhet – og viser mulige veier til frigjøring fra det som hindrer utvikling og vekst. Agnes Buen Garnås har satt sammen en egen CD med utvalgte folkeviser som følger boken. Fotografier av Arne Svalastog gir en ytterligere dimensjon til stoffet.

More

Påkostet og dyptloddende 224 siders bok med eksempel-CD som ser folkevisene i et dybdepsykologisk perspektiv. Folkevisene er livsnære og beskriver vanlige menneskelige erfaringer med kjærlighet, angst, svik, møte med overveldende krefter, død og sorg, men også endring og modning.

Agnes og Astri

Prosjektet ser på folkevisene fra en dybdepsykologisk synsvinkel kombinert med en kunstnerisk fremføring. Ideen kom fra Agnes Buen Garnås etter hun og Astri Hognestad hadde vært sammen på flere eventyrseminarer i Bø hvor Astri fikk en introduksjon til folkevisenes rike symbolverden. De to hadde lik forståelse av visene, og med ulik bakgrunn og tilnærming til stoffet har samarbeidet blitt svært fruktbart. Agnes har med sin kvedarbakgrunn stor kjennskap til de ulike visene og den sammenhengen de hører hjemme i, mens Astri med bakgrunn fra jugiansk psykologi kunne se dem ut i fra et dybdepsykologisk perspektiv.

Agnes Buen Garnås har satt sammen en egen CD med utvalgte folkeviser som følger boken. Fotografier av Arne Svalastog gir en ytterligere dimensjon til stoffet.

Agnes Buen Garnås |Annbjørg Lien |Anne Marit Jacobsen |Arild Andersen |Arve Moen Bergset |Astri Hognestad |Bendik Hofseth |Bjørn Ole Rasch |Bugge Wesseltoft |Bukkene Bruse |Eivind Aarset |Eli Storbekken |Halvor Håkanes |Jan Garbarek |Kåre Nordstoga |Kirsten Bråten Berg |Leiv Solberg |Sinikka Langeland |Steinar Ofsdal |Trad. |Turid Spildo Nerdrum

Utgivelsesdato:

EAN : 9788292598894

Katalognummer: HCD7305