Storbrekkingen

TRAD. : STORBREKKINGEN, POLS · POLS ETTER JØRGEN ANDERSEN NORDBREKKEN · POLS ETTER OLA ELVEN · POLS ETTER HANS ELVEN · POLS ETTER MARTA-JOHANNES · SAKSLEKEN · POLSEN ETTER HENNING TRØEN · LEKEN HASS MO-ANDERS, POLS · STABBMARSJ ETTER POSmore…T - ANDERS · LEKEN HASS ANDERS FLATEN 1. POLS. · HJULMAKERLEK 1. POLS · HJULMAKERLEK 2. POLS · POLS ETTER JØRGEN VEEN · POLS ETTER OLA ELVEN · BREKKMARSJEN · POLS ETTER HENNING TRØEN · KØMMEN FRÅ KONGSVINGER · REINLENDER FRA FERAGEN · BREKKVALSEN · LEKEN HASS KRESTAFFER TRØEN · HOPPVALS I D OG A · VALS ETTER BIKKJE - FREDRIK · I KVARTSLAGE · POLS ETTER OLA LØKJEN · STAKKARS PER · AURSUNDVALS 1 · REINLENDER · VIL DU HØRE NYTT · GAMMAL KJERRING · FERAGSVALSEN · KORAL FRA AURSUNDEN

Brekken Spellmannslag

Brekken Spellemannslag plays repertoire from the Ferangen and Tamneset/Aursuden area. On this album we can hear solos, groups and the whole Brekken Spellemannslag with and without accompaniment.

kr 139

Genre: Traditional

StorBrekkingen.

Brekken Spellemannslag plays repertoire from the Ferangen and Tamneset/Aursuden area. On this album we can hear solos, groups and the whole Brekken Spellemannslag with and without accompaniment.

Bjørn Aksdal |Brekken Spellmannslag |Trad.

Release date: 18.07.1996

EAN : 7042789611926

Cat.No.: HCD7119

Priskategori : CD