Widor Organ Symphonies – Bjørn Boysen

CHARLES-MARIE WIDOR: SYMPHONIE GOTHIQUE · SYMPHONImer…E ROMAN

Bjørn Boysen, organ

I Symphonie gothique er de siste to satsene bygget over «Puer natus est» melodien – vi kjenner den som «Et barn er født i Bethlehem».

kr 139

Widors siste orgelsymfonier

For den unge franske komponisten Charles Marie Widor (1844-1937) var orgelets orkestrale karakter så innlysende at han kalte sine orgelstykker for symfonier – og ikke sonater, som man tidligere hadde gjort. Widors orgelsymfonier bærer sin betegnelse med rette. Bjørn Boysen har spilt inn to siste på det praktfulle instrumentet i Århus domkirke.

Det er påfallende i hvor stor grad Widor endrer sin tilnærmingsmåte til musikken i de siste to orgelsymfoniene, som ble skrevet etter at han ble kjent med Schweitzer. Det er nærliggende å tro at Widor ville skape en orgelmusikk som tar utgangspunkt i materiale fra en katolsk tradisjon. I Symphonie gothique er de siste to satsene bygget over «Puer natus est» melodien – vi kjenner den som «Et barn er født i Bethlehem». I siste orgelsymfoni tar han skrittet helt ut; hele symfonien er basert på gregoriansk materiale.

More

For den unge franske komponisten Charles Marie Widor (1844-1937) var orgelets orkestrale karakter så innlysende at han kalte sine orgelstykker for symfonier – og ikke sonater, som man tidligere hadde gjort. Widors orgelsymfonier bærer sin betegnelse med rette. Bjørn Boysen har spilt inn to siste på det praktfulle instrumentet i Århus domkirke – 30 år etter at han spilte inn den første platen som noen sinne ble gitt ut av Simax.

Albert Schweitzer som elev

Widor var selv organist i St. Sulpice i Paris, hvor han spilte på et av de største orglene i Frankrike. I 1893 fikk han en ny orgelelev betydde mye for Widors egen utvikling: den 18 år gamle Albert Schweitzer. Widors to siste orgelsymfonier er sterkt influert av det Schweitzer kunne fortelle om det teologiske aspekt ved Bachs rene orgelverker. For eksempel kunne han vise hvordan Bach følger de lutherske salmetekstene i sine koralbearbeidelser – noe som kunne forklare mange av de uventede forandringene i uttrykk i enkelte korte satser. Nøkkelen var altså musikkens forhold til den teologiske teksten.

Ny kurs i de siste to orgelsymfoniene

Det er påfallende i hvor stor grad Widor endrer sin tilnærmingsmåte til musikken i de siste to orgelsymfoniene, som ble skrevet etter at han ble kjent med Schweitzer. Det er nærliggende å tro at Widor ville skape en orgelmusikk som tar utgangspunkt i materiale fra en katolsk tradisjon. I Symphonie gothique er de siste to satsene bygget over «Puer natus est» melodien – vi kjenner den som «Et barn er født i Bethlehem». I siste orgelsymfoni tar han skrittet helt ut; hele symfonien er basert på gregoriansk materiale.

Bjørn Boysen på et ‘Schweitzer-orgel’

Schweitzer var selv en sterk forkjemper for de franske orgeltypene, og i Århus domkirke engasjerte han seg i forbindelse med orgelrestaureringen. Etter selv å ha hørt resultatet, skrev Schweitzer: «Det restaurerte Århus-orgelet har vært en opplevelse for meg.» Bjørn Boysen regnes som en av Norges fremste konsertorganister, med konserter i en rekke europeiske land. Han har bak seg flere plate- og CD-innspillinger og han har opptrådt en rekke ganger i radio og fjernsyn. Bjørn Boysen er organist ved Oslo Konserthus med ansvaret for et av landets største orgler, og han er professor i orgelspill ved Norges musikkhøgskole.

Fredag 28. September lanseres utgivelsen i Sandvold-salen ved Norges musikkhøgskole. Bjørn Boysen presenterer og sammenholder med historiske opptak der Widor selv spiller.

Arne Akselberg |Bjørn Boysen |Charles-Marie Widor

Utgivelsesdato: 27.09.2007

EAN : 7033662011742

Katalognummer: PSC1155

Priskategori : CD