Bjørn Boysen

BJØRN BOYSEN er født i Oslo i 1943. Allerede som 14-åring begynte han sine orgelstudier med domorganist Arild Sandvold i Oslo, et elev¬forhold som varte frem til debuten i 1966. Siden fulgte studier med Finn Viderø i København. Bjørn Boysen har i hele sin yrkesaktive karrière virket som lærer i orgelspill. Først fra 1967 ved Musikkonser¬vatoriet i Oslo, - deretter ved Norges musikkhøgskole fra denne ble grunnlagt i 1973. En rekke av dagens norske organister hatt ham som lærer på…

Sorter etter:

BJØRN BOYSEN er født i Oslo i 1943. Allerede som 14-åring begynte han sine orgelstudier med domorganist Arild Sandvold i Oslo, et elev¬forhold som varte frem til debuten i 1966. Siden fulgte studier med Finn Viderø i København.

Bjørn Boysen har i hele sin yrkesaktive karrière virket som lærer i orgelspill. Først fra 1967 ved Musikkonser¬vatoriet i Oslo, – deretter ved Norges musikkhøgskole fra denne ble grunnlagt i 1973. En rekke av dagens norske organister hatt ham som lærer på Norges musikkhøgskole og i 1995 ble han utnevnt til professor i orgel. I perioden 1991 til 1998 var Bjørn Boysen også musikkhøgskolens rektor.

Bjørn Boysen regnes som en av Norges fremste konsertorganister og hans konsert¬virksom¬het har brakt ham til de fleste deler av Norge og til en rekke europeiske land. Han har bak seg flere plate- og CD-innspillinger og han har opptrådt en rekke ganger i radio og fjernsyn. Bjørn Boysen er organist ved Oslo Konserthus og har der ansvar for et av landets største orgler.

Ved siden av sitt virke som utøver og pedagog, har Bjørn Boysen gjort seg bemerket som ekspert i orgelspørsmål og meget ofte benyttet som sakkyndig, både når det gjelder bygging av nye orgler og i spørsmål som gjelder bevaring og restaurering av gamle.

Mai 2007