St. John Passion – Bergen Cathedral Choir

Kjell Mørk Karlsen: St. Johnmer… Passion

Bergen Cathedral Choir · Bergen Cathedral Orchestra · Magne Skrede, tenor · Iikka Leppänen, baritone · Njål Sparbo, bass · Magni Orheim Stoveland, alto · Eilig Grytøyr, bass · Steinar Hannevold, oboe · Eva Marie Hannevold, oboe · Sally Güenther, cello · Jane E. Odriozola, cello · Tor Grønn, organ · Magnar Mangersnes, conductor

Kjell Mørk Karlsens Johannespasjon – en fyrlykt i hans kunstneriske virke – aktualiserer et 2000 år gammelt budskap i vår tid.

kr 139

En pasjon for de halvhjertede

Musikken – når alt kommer til alt – er kanskje det beste, det mest troverdige redskap vi har for å komme i kontakt med dypene, høydene, viddene i Gudsmysteriet. Kjell Mørk Karlsens Johannespasjon handler om det største drama – den eviges ankomst til oss, der han går inn i tiden for å kunne gjenopprette vår evighet. Han setter sin kirkemusikk inn i rommet som et jordisk, kirkelig speil av Guds veldige og nådige forsyn. Den gjenføder hukommelse om det hellige som ikke er så lett å huske, den setter oss i kontakt med grunnvannet i oss, den åpner for erkjennelse mer enn for heftige «følelseskick».

Kjell Mørk Karlsens Johannespasjon – skrevet til og uroppført i forbindelse med Bergen Domkantoris 20 års jublieum i 1992 – står som en slags fyrlykt på høydene mellom det han har gjort og det som kommer: «Med dette verket er jeg kommet til en slags avklaring med meg selv som komponist.» Gjennom en nesten halvannen times korsats, avbrutt av solistiske innslag og kammermusikalske mellomspill, skiller verket seg fra den tradisjonelle pasjonsformen. Mørk Karlsen plasserer påvirkninger fra gregoriansk sang, koraler og religiøse folketoner inn i tette samklanger og skaper med en dissonerende polyfoni en harmonisk spenning som fører Johannespasjonen inn i vår tid. Budskapet var aktuelt for 2000 år siden, og det er like aktuelt nå.

Bergen Cathedral Choir |Kjell Mørk Karlsen |Magnar Mangersnes |Njål Sparbo |Tore Simonsen

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012091

Katalognummer: PSC1209

Priskategori : CD