Second Tale – Saxofon Concentus

Helge Havsfjord Sunde: The Thousand and Second Tale · Lasse Thoresen: Narrative for Saxophone Quartet · Jon Øyvind Ness: Phylloxera · Henrik Hellstenius: Cinq Empreines du Tempsmer… (1994)

Saxofon Concentus

Saxofon Concentus er blitt en viktig stemme og en verdifull mulighet for dagens norske komponister som har ført til en rekke spesialskrevne verker der kvartetten har hatt oppgaven som både laboratorium og fremføringsarena for de mest aktuelle tendenser i dagens musikk.

kr 139

Mellom eksperiment og tradisjon

Saksofonen har vist seg interessant for dagens komponister: Det store uttrykksregisteret spenner fra de råeste, mest støyende klanger til de mykeste melodilinjer. Det er noe nærgående uttrykksfullt og nærmest menneskelig over saksofonklangen, uansett sarthet eller råskap, enten den skriker eller synger. Saxofon Concentus er blitt en viktig stemme og en verdifull mulighet for dagens norske komponister som igjen har ført til en rekke spesialskrevne verker der kvartetten har hatt oppgaven som både laboratorium og fremføringsarena for de mest aktuelle tendenser i dagens musikk.

I foreningen mellom eksperiment og tradisjon ligger det spesielle ved repertoaret på det foreliggende albumet. Musikalsk fortellingskunst kommer tydelig til uttrykk allerede i tittelen til Lasse Thoresens stort anlagte saksofonkvartett, ”Roman”. Som i ethvert lesedrama bys det frem dramatiske situasjoner og motsetninger som søker sin løsning: Gester og ornamenter som kan minne om folkemusikk, og klanglige utbrudd inspirert av den franske spektralskolens raffinerte klangbehandling. Dette gir oss et egenartet stykke musikk, som samtidig både kan oppleves som særnorsk og internasjonalt moderne. De tre øvrige komponistene på denne platen – Helge Havsgård Sunde, Jon Øivind Ness og Henrik Hellstenius – dannet under sin studietid komponistfellesskapet med det ironiske navnet ”Pling-Plong-generasjonen”, men komponistgruppen hevder at samtidsmusikk ikke lenger behøver å oppleves fiendtlig og uforståelig, selv om den fortsatt kan være moderne og søkende i uttrykket.

Helge Sunde |Henrik Hellstenius |Jon Øivind Ness |Jørn Pedersen |Lasse Thoresen |Saxofon Concentus

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012008

Katalognummer: PSC1200

Priskategori : CD