Lasse Thoresen

Lasse Thoresen (f. 1949) er professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, hvor han har undervist i komposisjon, elektrofoni og sonologi siden 1975. I 1972 tok han diplom i komposisjon ved Musikkonservatoriet i Oslo, og har siden studert sonologi i Nederland, og musikkvitenskap i Oslo. Fra 1975 har han undervist ved Norges musikkhøgskole i elektroakustisk musikk, auditiv sonologiog komposisjon, fra 1988 som professor. Hans pionérarbeid innen sonologisk analyse, der han kombinerer en fenomenologisk og en strukturalistisk tilnærming, har oppnådd internasjonal oppmerksomhet.…

Sorter etter:

Lasse Thoresen (f. 1949) er professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole,
hvor han har undervist i komposisjon, elektrofoni og sonologi siden 1975. I 1972 tok han diplom i komposisjon ved Musikkonservatoriet i Oslo, og har siden studert sonologi i Nederland, og musikkvitenskap i Oslo. Fra 1975 har han undervist ved Norges musikkhøgskole i elektroakustisk musikk, auditiv sonologiog komposisjon, fra 1988 som professor. Hans pionérarbeid innen sonologisk analyse, der han kombinerer en fenomenologisk og en strukturalistisk tilnærming, har oppnådd
internasjonal oppmerksomhet. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt bestillinger fra samtlige norske symfoniorkestre, samt fra ledende utøvere og ensembler.

Thoresen har mottatt en rekke viktige priser, for eksempel Lindemanprisen; Prix Jacques DURAND fra Institut de France, Academie des Beaux Arts; Prix Fondation Samii-Housseinpour (Belgia); senest Edvard-prisen for sin 60-minutters suite Løp, lokk og linjar for sinfonietta og folkesanger. Thoresen var tre år på rad (2004-2006) huskomponist ved Festival Presénces. Musikken hans har tatt opp i seg påvirkning fra norsk folkemusikk og etnomusikk generelt, fra fransk spektralmusikk og konkretmusikk, og fra Harry Partchs tonesystem ‘Just Intonation’.
www.lassethoresen.com

april 2009