Music for Cello & Piano by Shostakovich/Prokofiev/Schnittke – Øystein Birkeland

Dmitri Shostakovich: Cello Sonata, D minor, op.40; Sergei Prokofiev: Sonata for Cello and Piano, C major, op.119; Alfred Schnittke: Cello Sonatamer… (1978)

Øystein Birkeland, cello · Ian Brown, piano

Tre sonater for cello og klaver av Prokofiev, Sjostakovitsj og Schnittke; forskjellig musikk fra forskjellige temperamenter skrevet på forskjellige premisser.

kr 139

Tre russiske cellosonater

Tre russere skrev i den midterste tredjedelen av forrige århundre tre sonater for cello og klaver, én hver og ikke fler: Prokofiev, Sjostakovitsj og Schnittke; forskjellig musikk fra forskjellige temperamenter skrevet på forskjellige premisser, enskjønt den grunnleggende sosiale kontekst som omga dem var kanskje ikke så vesensforskjellig likevel? Alle tre sier oss noe om kunsten og musikkens vilkår under overtrykk fra et totalitært system.

Duoen Øystein Birkeland (cello) og Ian Brown (piano) beveger seg på dette albumet inn i det russiske cellolandskapet i form av tre eksepsjonelle verker. Sjostakovitsj´ sonate tør utropes til det tjuende århundrets mest fremtredende verk for den klassiske sonatekombinasjonen cello og klaver. I Prokofievs langt utpenslede satser i sin C-dur sonate finnes det partier som er så umiskjennelig prokofievske og som bærer sterke reminisenser fra mellomkrigstidens klangpalett hvor kontrasterende elementer står i kø og utgjør selve stykkets karakteristiske essens. Schnittkes cellosonate lar seg på sin side kanskje best karakteriseres gjennom en bevisst antikarakteriserende holdning der han befinner seg utenfor alle skoler og retninger. Likevel er vi lite i tvil om hvem som er opphavsmannen når vi hører hans musikk. Med cellosonaten oppnår Schnittke det samme som kollega Sjostakovitsj gjorde med sin sonate for samme besetning nesten et halvt århundre tidligere: å gripe fatt i tilhøreren med hele assosiasjons- og sanseapparatet.

Alfred Schnittke |Dimitri Shostakovich |Ian Brown |Øystein Birkeland |Sergei Prokofiev |Tony Harrison

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560110825

Katalognummer: PSC1108

Priskategori : CD