L.M. Lindeman: Organ Works – Kåre Nordstoga

Ludvig Mathias Lindeman: Variations on “Hvo veed, hvor nær mig er ende” · 3 Fugues on B-A-C-H · Variations on “Hvo ikkun lader Herren raade” ·mer… Kroningsmarch

Kåre Nordstoga, the Ryde & Berg organ in Oslo Cathedral

– Kåre Nordstoga, domorganist i Oslo, har ry som en av de fremste nålevende i sin profesjon. Organisten blåser på en ny CD liv i fire verk av Lindeman på Ryde & Berg-instrumentet i hovedstadens domkirke. [Arnstein Olaisen / Haugesunds Avis]

kr 139

Sjanger: Organ

L.M. Lindemans store orgelverker tolket av Kåre Nordstoga

Navnet kjenner alle. L.M. Lindemans samlinger av norske folketoner, fra reiser i Valdres og Telemark , og koralboken til Landstads salmebok er helt sentralt plassert i den norske musikktradisjon; de er allemannseie. Lindeman regnes som 1800-tallets fremste norske kirkemusiker og gjorde seg gjeldende på en rekke områder. Lindemans virke som komponist har vi begrenset kjennskap til. Mange av manuskriptene gikk nemlig tapt i en brann i hans hjem i 1859. Hovedvekten av det som er bevart for ettertiden ligger på verker for orgel, korsanger og salme- og visemelodier.

Det er dagens domorganist Kåre Nordstoga som tar for seg sin forgjengers orgelverker på denne utgivelsen, og denne hittil lite påaktede musikken avslører en fremragende kontrapunktiker, og vitner om en orgelspiller med høyt utviklede ferdigheter. Tre fuger over tonene B-A-C-H, i ærbødighet ovenfor den største mester, samt de store variasjonsverkene Hvo ikkun lader Herren råde og Hvo veed, hvor nær mig er min ende er hovedverkene på utgivelsen. En kuriositet er Kroningsmarsch, skrevet til kroningen av Kong Oscar II og dronning Sophie i Nidarosdomen 18. juli 1873.

Erik Gard Amundsen |Kåre Nordstoga |L.M. Lindeman

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012145

Katalognummer: PSC1214

Priskategori : CD