Gustav Merkel organ works, vol. 1 – Halgeir Schiager

GUSTAV MERKEL: Fantasia et Fuga a 5 voci in C Major · Zwei ausgeführte Choräle und Fuge mit Choral · Sonate zu vier Händen und Doppelpedal in D Minor · 3 grosse Choralvorspiele · Fuge BACH in Bb Major · Zweite Sonate in G Minor · Sonate Nrmer…. 3 in C Minor

Halgeir Schiager, organ · Bjørn Boysen, organ (secondo)

– This well performed and recorded set is a significant contribution to the romantic organ catalogue, and will hopefully give a justified boost to this composer’s wider representation in today’s concert programmes. [Dominy Clements / MusicWeb]

kr 139

Sjanger: ClassicalOrgan

Ukjent tysk romantisk orgelmusikk
Den norske organisten Halgeir Schiager har gjort den tyske komponisten Gustav Merkel til sin hovedsak de siste årene. Det har resultert i doktorgrad og fire CD-innspillinger.

Gustav Merkel var en av de virkelig store romantiske orgelkomponistene og virtuosene på 1800-tallet, men er i dag så godt som ukjent. Den anerkjente organisten Halgeir Schiager har gjennom sitt doktorarbeid gått dypt inn i Merkels orgelverker. Schiager har også fulgt i orgelvirtuosens fotspor, og presenterer her den første av i alt 4 utgivelser innspilt på orgeltyper komponisten selv briljerte på. Merkel var i sin samtid en av de mest populære orgelkomponister i Europa og Amerika.

I 2008 disputerte organisten Halgeir Schiager ved Norges musikkhøgskole med et pionerarbeid omkring tolkningsaspekter ved Merkels orkelverker. I den forbindelse spilte han inn en stor del av komponistens musikk på orgeltyper som Merkel selv trakterte. Materialet kommer nå på 4 CD-plater, inklusive mye stoff som aldri har vært tilgjengelig før. Halgeir Schiager er født i 1955 på Biri ved Gjøvik og tok organisteksamen ved Norges musikkhøgskole i 1979, og videre studier brakte ham til München og Strassbourg, der han studerte med henholdsvis professor Franz Lehrndorfer og professor Daniel Roth. Han har spilt inn samtlige orgelverker av den tsjekkiske komponisten Petr Eben på Hyperion fordelt på 5 CD-er. Schiager mottok kritikerprisen i 2001.

Les mer

Den norske organisten Halgeir Schiager har gjort den tyske komponisten Gustav Merkel til sin hovedsak de siste årene. Det har resultert i doktorgrad og fire CD-innspillinger.

Gustav Merkel (1827-1885): Fra popularitet til glemsel

Merkel var i sin samtid en av de mest populære orgelkomponister i Europa og Amerika. Som nyutdannet lærer i Dresden kom han i kontakt med Robert Schumann og medvirket i hans Forening for Korsang. I tillegg fikk han også orgelundervisning hos J. G. Schneider, som stod i en levende orgeltradisjon med røtter tilbake til J.S. Bach. I 1860 fikk han sin første betydelige stilling som organist ved Kreuzkirche – med et av Dresdens beste orgler til disposisjon. I 1864 ble han, på tross av sin lutherske bakgrunn, ansatt som organist i katolske Hofkirche.

Nøkkelen til Merkels suksess var interessen fra gode noteforlag og dediseringer til tidens mest toneangivende organister i inn- og utland. Oppmerksomheten rundt Merkels musikk sank dramatisk utover på 1900-tallet, da voksende interesse for å gjenskape renessansens og barokkens orgler og musikk helt overskygget samtiden.

Verkene på vol. 1

I den tidlige Fantasi og Fuge hører vi et rikt tonespråk der komponisten knyter an til både til Mendelssohns mer lyriske satser og til Bach. Sistnevne komponist ble på denne tiden for alvor gjenoppdaget, og tradisjonen etter Bach følges også opp i Koralforspillene, Sonate nr. 2 og 3, og selvfølgelig i Fuge over B-A-C-H. Den firhendige Sonate, op. 30 speiler den store populariteten firhendig orgelspill hadde i Sachsen i denne perioden, og er det eneste av Merkels verker som har holdt seg i konsertrepertoaret.

Halgeir Schiagers doktorarbeid på Merkels orgelverker

I 2008 disputerte organisten Halgeir Schiager ved Norges musikkhøgskole med et pionerarbeid omkring tolkningsaspekter ved Merkels orkelverker. I den forbindelse spilte han inn en stor del av komponistens musikk på orgeltyper som Merkel selv trakterte. Materialet kommer nå på 4 CD-plater, inklusive mye stoff som aldri har vært tilgjengelig før. Halgeir Schiager er født i 1955 på Biri ved Gjøvik og tok organisteksamen ved Norges musikkhøgskole i 1979, og videre studier brakte ham til München og Strassbourg, der han studerte med henholdsvis professor Franz Lehrndorfer og professor Daniel Roth. Han har spilt inn samtlige orgelverker av den tsjekkiske komponisten Petr Eben på Hyperion fordelt på 5 CD-er. Schiager mottok kritikerprisen i 2001.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012732

Katalognummer: PSC1273

Priskategori : CD