• HCD7098.jpg
  • HCD7098_inlay_web.jpg

DRAUMKVEDET – Kåre Nordstoga

Draumkvedet – The Drammer… Ballad

Ellen Nordstoga, vocal · Halvor Håkanes, vocal · Kåre Nordstoga, organ · Alf Tveit, Hardanger fiddle · Per Egil Hovland, flute

Draumkvedet, selv i den mest ufullstendige form hvori det vel er nådd ned til oss, eier en velde som er uten sidestykke.

Sjanger: Folk Music

Draumkvedet

Olav Åsteson fell i svevn joleaften og vakna ikkje før trettandagen. I denne tida har han vore i den andre heimen og gjennomlevd voldsomme påkjenningar. "Eg hev sett åt heite helvete og ein del av himmerike". Han har sett straffedomane for syndige gjerningar i denne verdi og han har møtt løna for det gode som vart gjort.

Åsteson har sett og opplevd dét dei fleste av oss har vage førestillingar om. Me kan einast spekulere om livet på den andre sida; Olav he vore der. Det er sterke bilete han gjev oss og han er streng i si refsing av våre overgrep og unnlatingssynder. Men ingen blir fordømde. Det er dette som er spennet i forteljinga hans; han målar for manglande kjærleiksevne med tornar som stikk oss i sjela, men seier samstundes at smerten er til for at me skal vekse og forstå kva som er rett og gale, viktig og unyttig i tilveret.

Alf Tveit |Ellen Nordstoga |Halvor Håkanes |Kåre Nordstoga |Knut Brotnow |Per Egil Hovland |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7042789509827

Katalognummer: HCD7098

Priskategori : CD