KOM SOL PÅ ALLE MINE BERG – Sigmund Groven

SIGMUND GROVEN: KOM SOL · BREVET · LISE LI · JORDEPLEGRAVST · RAMNEN · JORDA ER MIN ROMSTASJON · DEN LYKKELEGASTE TIMEN · DET VEKS EI LIND · EG BRENNER MITT LJOS · FANTEVISE · EG SIT HER SÅ EISMAL · EG HAR SÅ LITA TID Å DELE PÅ ·mer… SONGEN ÅT FJELL-ANDRES · I LAVRANTSGARD · VAR EG EIN FALKEFANGAR · MORSARVEN · Å KARI · EI VISE OM EIN BONDE · TRE BØKER · GAUVEROP PÅ VÅRIS · HEI · KORTDIKT · I MÅNESKIN · HAUSTTREKK (Lyrics: Halvor J. Sandsdalen, Geirr Lystrup) · KOM SOL (All lyrics: Halvor J. Sandsdalen)

Sigmund Groven · Geirr Lystrup · Halvor J. Sandsdalen

Sigmund Groven blåser nytt liv i tekster av Halvor J. Sandsdalen.

kr 139

Sigmund Groven tonsetter Halvor J. Sandsdalens tekster

På Kom sol på alle mine berg har Sigmund Groven satt musikk til Halvor J. Sandsdalens tekster. Geirr Lystrup synger og Sandsdalen fremfører 10 av sine egne dikt. Albumet ble opprinnelig gitt ut på LP i 1981 og kom endelig på CD i 1998, samme år som Sandsdalen døde. CD-utgivelsen inneholder de 14 visene fra LP-platen, blant andre radiofavoritter som ”Kom sol”, ”Brevet” og ”Lise Li”. Sandsdalen, som ofte blir sammenlignet med storheter som Jakob Sande, Vidar Sandbeck og Alf Prøysen, lot gjerne Telemarks befolkning og natur være utgangspunkt for diktningen hans. Ikke desto mindre er tekstene hans universelle og strekker seg langt utenfor Telemarks grenser. Sandsdalen var en dikter med enorm spennvidde. Lystrups sterke vokal og Grovens komposisjoner og musikk kler Sandsdalens tekster perfekt og klarer med nydelig presisjon å formidle de mange forskjellige temaene som kommer til uttrykk i denne dikterens arbeid.

Les mer

Endeleg er innspelinga frå 1981 der Geirr Lystrup syng viser av Sigmund Groven og Halvor J. Sandsdalen å få på CD!

Tvisynte Sandsdalen

Liksom A.O. Vinje har Halvor J. Sandsdalen tvisyn: Han kan "le med det eine auga og gråte med det andre." Alle tekstene, både dikta og visene, er trykte i heftet som høyrer med til CDen. Som visediktar går Sandsdalen inn i ein tradisjon der undertonen av folkevisa er tydeleg. Mange meiner at han er i slekt med både Jakob Sande, Vidar Sandbeck, og Alf Prøysen. Og nettopp Prøysen var ein av dei som saman med Otto Nielsen oppmuntra Sandsdalen til å skrive fleire viser då han sende inn sine fyrste tekster til radioprogrammet Søndagsposten.

Allmenn dikting frå Telemark

Halvor J. Sandsdalen er frå Seljord, og han har lenge hatt eit nært samarbeid med ein annan telemarking, Sigmund Groven, som har sett tone til eit tjuetal Sandsdalen-tekster. Mange av dei blei urframførte i Otto Nielsens Søndagsposten på 1970-talet, av Geirr Lystrup. Han har også sterke røter i Telemark, men er elles kjend for å framføre eigne viser. Nå er dette langtfrå noko stadbunde Telemarksprodukt. Innhaldet i visene og dikta femner tankar som er allmenne. Her er både beiske og humoristiske folkelivsskildringar, og naturlyrikk. Diktaren nyttar dei ytre hendingane og naturbileta til å fortelje om menneskelege kjensler.

Vemod og glede

– Eg skriv vemodige viser når eg er glad, mi glede er alltid blanda med vemod, og eg skriv skjemtviser når livet går meg i mot. Halvor J. Sandsdalen.
Innspela i Oslo 15.-19. september 1981. Alle dikta er innlesne for NRK mellom 1963 og 1985. Musikalsk leiar, arrangør og produsent er Sigmund Groven.

Bjørn Kjellemyr |Geirr Lystrup |Halvor J. Sandsdalen |Henrik Hannisdal |Henryk Lysiak |Iver Kleive |Jan Thoresen |Morten Bing |Nils Petter Nyrén |Øyvind Ekorness |Sigmund Groven |Steinar Ofsdal |Sture Rogne |Svein Christiansen |Svein Johann Ose |Terje Venaas

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662041442

Katalognummer: GRCD4144

Priskategori : CD