PREORDER – New Morning – Ketil Bjørnstad

New Morning · The Sorrow In Her Eyes · Prelude No. 21 · Lost Chords · The Token (Instrumental Version) · The Personal Gallery · The Sea No.2 · Floating · Forever Prokofiev · Rayof Ligth · Kari Danser · New Life · The Rainbow · Themer… Circle · Remembrance No.1 · Fragment of Sandmann Lied (Jon Blund) · The Nigth · Pianology No.2 · Variation From The Beach Variations · If Only · Late Summer · Song of Belonging

Music by Ketil Bjørnstad · Fragment of Sandmann Lied (Jon Blund) by Wolfgang Richter

Ketil Bjørnstad fyller 70 år og feirer med nytt album og bok!

Gjennom snart 50 år har Ketil Bjørnstad gitt ut mer enn 70 album, der han selv enten er hovedartist, komponist eller musiker i tett samarbeid med andre store norske artister. 10.januar 1969, debuterte den seksten år gamle Bjørnstad som pianist med Filharmonien i Universitetets Aula og ble med det, musiker på heltid.

kr 199

Gjennom snart 50 år har Ketil Bjørnstad gitt ut mer enn 70 album, der han selv enten er hovedartist, komponist eller musiker i tett samarbeid med andre store norske artister. 10.januar 1969, debuterte den seksten år gamle Bjørnstad som pianist med Filharmonien i Universitetets Aula og ble med det, musiker på heltid.

[:eng]

Throughout what is soon to be 50 years as a musician, Ketil Bjørnstad has published over 70 albums. Either as the main artist, composer, or musician in close collaboration with other top Norwegian artists. Ketil made his debut on the 10th of January in 1969 with the Philharmoniconly 16 years old and became a full-time musician.

More

Ny morgen i en nedstengt by.

Våren 2020 ble landet nedstengt. Etter hvert begynte kreative krefter å se på ulike løsninger for å fremme kultur i en ellers dyster situasjon. Christer Falck tok initiativ til en streaming-festival på Sentralen i Oslo. Bjørnstad takket ja til å være med, og slik var også et nytt albumprosjekt satt i gang.

  • Jeg forberedte meg på en konsert som jeg tenkte skulle bli svært innadvendt, uten store kontraster, som et ekko av den tiden vi levde i akkurat nå, oftest alene med våre tanker. Jeg ba om å komme i gang hurtigst mulig, og da jeg startet var det i det tomme rom, med en improvisasjon. Jeg satt alene i en vakker marmorsal med et kamera i front og to på siden, og mikrofoner der de pleide å være. Det eneste jeg visste var at jeg skulle spille i fem kvarter uten pause, og at konserten absolutt ikke ville bli så innadvendt som jeg først hadde trodd. Musikken lot seg ikke stanse av korona. Musikken gjorde alt sterkere, og flygelet var fantastisk, forteller Bjørnstad.

Albumet «New Morning» slippes på CD som inkluderer DVD av konserten gjort i Marmorsalen på Sentralen.

«Sommernatt ved fjorden»

Ikke bare slipper Ketil Bjørnstad nytt album 22.april, men diktsamlingen «Sommernatt ved fjorden – Kjærlighetsdikt gjennom 50 år» kommer også for salg samme dag, utgitt på Aschehoug forlag. Bjørnstad har skrevet dikt siden han var ti år, men han skriver selv i forordet at det mest var lek med ord. Først da han som attenåring kom inn i musiker- og forfattermiljøet rundt Ole Paus, ble det alvor, og han debuterte med diktsamlingen «Alene ut» i 1972. Han sier selv at han fra da av skrev dikt på en annen måte, og mye av det han skrev ble også til musikk. Hva kom først: Ordet eller musikken?«Sommernatt ved fjorden» er en samling som både inneholder dikt som aldri fant frem til musikken, og dikt som Bjørnstad senere har tonesatt. I denne boken kan de leses på ordenes premisser. Boken er illustrert med grafiske arbeider av Gro Mukta Holter.

[:eng]

A new morning in a city under lockdown
  • The country was put under lockdown in the spring of 2020. Creative forces became gradually more important when exploring options for culture during this rather grim situation. Christer Falck showed the initiative to arrange a streaming festival from Sentralen in downtown Oslo, and Bjørnstad agreed to participate, which also sparked the start of this new album project. I prepared for a concert in which I thought was to be quite introverted, without any consequences, like an echo from the time we experienced at the time, so often alone only with our thoughts. I asked to get started as quickly as possible, and when I got started, it was for empty halls, with an improvisation. I sat alone in a beautiful ivory hall, with one camera pointed right at me and two covering my sides, alongside microphones where I am used to having them. I only knew that I was supposed to play for five quarters uninterrupted and that the concert would not be as introverted as I imagined. Covid would not stop the music. The music made everything stronger. The grand piano was excellent, Bjørnstad explains.
“Sommernatt ved fjorden”
At the same day as the CD-release, Ketil ́s new poem collection,“Sommernatt ved fjorden -Kjærlighetsdikt gjennom 50 år”, will also be released,through Aschehaug. Bjørnstad has been writing poems since the age of 10, while he explains how this was more of a play with words for him in the book’s preface. First, when he became involved in the musician and author environments surrounding Ole Paus at 18, things became more serious, and Bjørnstad made his debut with the poem collection «Alene ut» in 1972. He explains how he began with a different writing approach, where also much of what he wrote further evolved into music. What came first: The word or the music? «Sommernatt ved fjorden» is a collection that consists of poems that never made it to the music and poems that were used in musical arrangements. In this book, the poems can be read on the premises of the words. The book is illustrated by the graphic designer Gro Mukta Holter.

 

Utgivelsesdato: 05.04.2022

EAN : 7033662047406

Katalognummer: GRCD4740

Priskategori : CD + DVD