Kupp

Det Syng! Ballader på vandring – Agnes Buen Garnås

JYKKE · LITEN KIRSTEN SOM STALLDRENG · LITEN KIRSTEN SOM STALLGUTT (FORTS.) · VESLE FUGLEN · LOKK · DET HJALAR EIT VIV · LALING · LOKK · Å VEIT DU DEN DRAUM · SUNNANREGN · ELSK · DU SKAL IKKJE FÆLE DEN SVALE NOTT · DET SYNG/INGmer…A LITIMOR · NØKKEN · AGNETA OG HAVMANNEN · HORPA · MJUKT SOM I GRÅT/NATTERGALEN · PRINSESSEN · FANTEGUTEN · KONGSDØTRENE · LITI KJERSTI · BELTEVISA · KRÅKEVISA · SLÅTTETRALLING · Å VEIT DEN DRAUM/VILLEMANN OG MAGNHILD · LILT KJERSTEN · LANGT NORD, I FJELLO · FUGLEFLØYTELÆTE ·

Eli Storbekken · Sinikka Langeland · Halvor Håkanes · Agnes Buen Garnås · Anne Marit Jacobsen

«Handlingens høidepunkter side om side, som en blaanende rad av fjelltopper – alt andet i dis og skodde overladt til den utfyllende fantasi» Moltke Moe

kr 90

Tydeliggjøre og synliggjøre

Med Det Syng! vil Eli Storbekken, Sinikka Langeland, Halvor Håkanes, Agnes Buen Garnås og Anne Marit Jacobsen være med på å vise den frodige variasjonsrikdom som finnes i tradisjonen, og den underlige vandringen dette materialet har vært en del av – over landegrensene med sine lokale egenarter og flernasjonale inspirasjon. Gjennom alle tider har mennesker forflyttet seg over kontinenter. Denne vandringen viser seg på mange måter, blant annet i språk, klesdrakter og musikktradisjoner. Det musikalske og tekstlige innholdet i de gamle balladene har vandret over store områder og har blitt utformet ulikt på de stedene de har slått rot.

Agnes Buen Garnås |Anne Marit Jacobsen |Eli Storbekken |Halvor Håkanes |Sinikka Langeland |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662041237

Katalognummer: GRCD4123

Priskategori : CD