Susanne Lundeng

Susanne Lundeng (1969) Felespiller og komponist Susanne Lundeng har sin musikalske plattform i den nordlandske folkemusikken, som hun har spilt og utforsket fra ung alder. Hun har klart det kunststykke å fornye folkemusikken uten å miste sine røtter, og anses derfor som en av den nordnorske folkemusikkens fremste tradisjonsbærere. Med sin frisinnede og ukonvensjonelle blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk, skaper hun sin helt egne, personlige og karakteristiske sound. Musikken er preget av den nordnorske naturen og kulturen hun…

Sorter etter:

Susanne Lundeng (1969)
Felespiller og komponist

Susanne Lundeng har sin musikalske plattform i den nordlandske folkemusikken, som hun har spilt og utforsket fra ung alder.
Hun har klart det kunststykke å fornye folkemusikken uten å miste sine røtter, og anses derfor som en av den nordnorske folkemusikkens fremste tradisjonsbærere.

Med sin frisinnede og ukonvensjonelle blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk, skaper hun sin helt egne, personlige og karakteristiske sound. Musikken er preget av den nordnorske naturen og kulturen hun har vokst opp med, men også av en kunstnerisk vilje og særegen skaperkraft som springer ut fra henne selv.

Det ligger en harmonisk villskap i hennes musikalske formidling av stemninger, som kommer godt til uttrykk her i Wallins Imella.

Feb. 2011