• Unamna_Cover
  • Unamna_10_sv

Unamna – Unni Løvlid & Anne Hytta & Ingfrid Breie Nyhus

Siri Dale-visa · Der kom en rev · Huldri rop på kjerring i li · I Ola-dalom, i Ola-tjønn · Bådnlåtar · Kalven dansa / Dei svartbrune hestar · Ranveig · Det var i min ungdom · En konge hersket i Østerdal · Slått (I morgon, Astrid) ·mer… Lokkar · Liten var guten · Grevevisa · Jeg går i tusen tanker · En liten grå mann · Gud fader mig så underlig

UNNI LØVLID: vokal - ANNE HYTTA: hardingfele - INGFRID BREIE NYHUS: flygel og harmonium

Folkeviser ved Unni Løvlid, Anne Hytta og Ingfrid Breie Nyhus

kr 149

Sjanger: FolkKlassisk

Visene Edvard Grieg hentet fra ulike folkesangere og satte sammen til Opus 66, er utgangspunktet for en ny utgivelse med Unni Løvlid, Anne Hytta og Ingfrid Breie Nyhus. De tre erfarne musikerne er nysgjerrige på hvem kvinnene bak folkevisene kan ha vært, og hva sangene kan romme av uttrykksmuligheter. Spennet mellom det hverdagslige, tilforlatelige og menneskelivets grenseløse følelsesspekter har vært en tråd som trioen har hatt med seg i utarbeidinga av musikken. Folkesangerne levde visene gjennom arbeid, hverdag og fest, men de ble ikke navngitt, bortsett fra én, Gjendine Slålien, og i dag vet vi lite eller ingenting om dem. 

Les mer

Folkemusikk lever gjennom generasjonene, vandrer fra menneske til menneske. Det er et kollektivt samarbeid, samtidig som enkeltmennesket former hver sang og slått ut ifra evne og bruk – lyttende, spillende arv. Bevaring, personlig preg, aktiv sang og spill, sosial formidling og videreføring er avgjørende. Kvinnene som sang lokker, slåtter, bånsuller, slåttestev og viser, har vært like viktige tradisjonsbærere som instrumentalistene. Likevel er ikke navnene deres bevart eller videreført.   

Edvard Grieg, Frants Beyer og Julius Röngten ferierte i norske bygder og fjell, og plukket opp sanger de tok med seg hjem og inn i sin musikk. De lærte sanger av kvinner som arbeidet på turisthyttene i Jotunheimen og andre steder de besøkte om sommeren, men det er vanskelig å spore opp hvem disse kvinnene var. Komponistene så på det som sin oppgave og glede å skrive ned disse sangene, og dele dem med nye miljøer. Hadde ikke musikken blitt notert, hadde sangene kanskje vært glemt den dag i dag og ikke rt tilgjengelige for oss. Men det er også utfordrende å fange en levende tradisjon inn på et noteark. Noe vil alltid være ukjent rundt sangen, og dermed faller variasjoner og det spontane utenfor notearket og musikken ble forenklet. 

Trioen Løvlid/Hytta/Nyhus har formet folketonene videre i sitt musikalske språk i utforskende lek rundt klang, rom og omgivelser. Tilnærmingene til stoffet knytter seg til deres egne musikalske erfaringer i møte med de mange sterke livshistoriene i sangtekstene. Etter egne assosiasjoner og ideer har sangene gradvis utkrystallisert seg til skisser for improvisasjoner og innfall, der en framføring av visa aldri blir lik den neste. 

«På same vis som Grieg forma songane inn i sitt uttrykk, har vi – Unni Løvlid, Anne Hytta og Ingfrid Breie Nyhus – gjort tilsvarande. Det er tradisjonsberarane som er vår felles referanse, og den viktigaste inspirasjonen for oss. Vi ynskjer å lyfte fram kvinnene som song desse songane – eller snarare ideane om kven dei kan ha vore, kva kraft dei har bore i seg».  

Unni Løvlid fra Hornindal vokste opp med folkesangen, og lærte fra flere eldre kilder i Hornindal. Senere tok hun utdanning ved Norges Musikkhøgskole. Hun har gitt ut flere soloalbum som So ro liten tull, VITA, LUX og Hymn, og deltatt på en rekke utgivelser. Hun er kjent for å gå nye musikalske veier, der den norske folkemusikken er kjernen. Gjerne til samtidsmusikk, og ny musikk der tradisjoner fra flere kulturer er koblet sammen. Unni har mottatt en rekke priser for musikken sin, og ble blant annet utnevnt til årets folkemusiker på Folkelarm i 2006, Spellemanspris i samtidsmusikk for utgivelsen Draumkvedet av Arne Nordheim i 2007, og samme år mottok hun også Gammleng-prisen i klassen Folkemusikk. Hun har turnert store deler av verden, og leder i dag folkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole.  

Anne Hytta fra Sauland i Telemark, bosatt i Oslo, er prisbelønt hardingfelespiller og komponist som arbeider både med det tradisjonelle folkemusikkrepertoaret og med nyskrevet musikk. De smidige linjeføringene i vår gamle tradisjonsmusikk er utgangspunktet hennes i alt musikalsk arbeid. Som frilansende musiker er hun involvert i en rekke ulike prosjekter, fra middelaldermusikk til improvisasjonsmusikk, fra solo til større ensembler. Hun gav nylig ut soloalbumet Gjennom dagen med egenskrevet musikk for solo hardingfele til gode kritikker. Hun har vunnet tre ganger Folkelarm-prisen for beste soloplate i (2006, 2011 og 2017) og spellemann-prisen i kategorien åpen klasse (2015) og folkemusikk (2017). I tillegg ble hun utnevnt til årets folkemusiker på Folkelarm i 2018. 

Pianist Ingfrid Breie Nyhus vokste opp i en folkemusikkfamilie, studerte klaver i Norge, Tyskland og Finland, og har siden arbeidet med klassisk, samtidsmusikk og folkemusikk på klaver. De siste ti årene har hennes hovedfokus vært på samtidsmusikalske, rekompositoriske og improvisatoriske praksiser, ofte i sammenfletting av elementer fra ulike tradisjoner. Ingfrid har mottatt en rekke priser og utmerkelser, slik som Den Norske Solistpris, og nominasjoner til Spellemannprisen og Folkelarm. Hun har vært solist med orkestre som Oslo-Filharmonien, Trondheimsolistene, Kringkastingsorkesteret, og spiller jevnlig på internasjonale festivaler for folkemusikk, jazz, klassisk og samtidsmusikk. 

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662013975

Katalognummer: PSC1397

Priskategori : CD