• PSC1826.jpg
  • PSC1826_inlay_web.jpg

The Lindeman Legacy – Eva Knardahl

L.M. LINDEMAN: Norske Kjæmpevise Melodier / Norwegian Epic Ballads (1884-85) · 30 norske Kjæmpevisemelodier / 30 Norwegian Epic Ballads (1863) · Halvhundrede norske Fjeldmelodier harmoniserende for Mandsstemmer / Fifty Norwegian Mountainmer… Melodies for Men´s Voices (1862) · from Johan Behrens: Samling af flerstemmige Mandssange / Collection of Songs for Men´s Choir (1845-82) · Variation for Piano Four Hands on the Swedish Melody Gubben Noa · Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier / Older and Newer Norwegian Mountain Melodies (1853-67) · Variations on the Chorale He who lets the Lord decide · Three Fugues on the Theme B.A.C.H · Variations on the Chorale Who knows how nigh my end may be · A.S. LINDEMAN: Three Piano Pieces · Four Piano Pieces · String Quartet, G minor · J.R. LINDEMAN: Four Romances for Piano · String Quartet, D major (1864) · O.A. LINDEMAN: XVI Engelske Dandse / XVI English Dances · Aria: Hæld den hvis Siæl er, F-dur / F major · Menuet no. 1, Ess-dur / E flat major · IV Menuetter / IV Menuets · Lamentoso: O grumme død, c-moll / O Grim Death, C minor · P.B. LINDEMAN: 3 Small Pieces

Malmö Chamber Choir · Einar Steen-Nøkleberg · Eva Knardahl · Copenhagen String Quartet · Kåre Nordstoga

I 2012 er det 200 år siden Ludvig Mathias Lindemans fødsel.

kr 250

Lindemanslekten i norsk musikkliv

Slekten Lindeman har i generasjoner hatt stor betydning for musikklivet i Norge, som kirkemusikere, folkemusikksamlere og musikkpedagoger. I 2012 er de 200 år siden Ludvig Mathias Lindeman ble født, og Simax Classics er med på markeringen ved å utgi en 3CD samleboks med musikk av hele fem komponister i dette norske musikkdynastiet.

I tid strekker det seg fra Ole Andreas, som fødes i 1769, til Anna Severine, som dør i 1938. Instrumentariet favner kor, orgel, clavichord, cembalo, hammerklaver, piano og strykekvartett. Utgivelsen kom første gang ut på LP i 1983, og har aldri tidligere vært tilgjengelig på CD.

Les mer

Slekten Lindeman har i generasjoner hatt stor betydning for musikklivet i Norge, som kirkemusikere, folkemusikksamlere og musikkpedagoger. I 2012 er de 200 år siden Ludvig Mathias Lindeman ble født, og Simax Classics er med på markeringen ved å utgi en 3CD samleboks med musikk av hele 5 komponister fra dette norske ‘musikkdynastiet’.

Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887) Kor, orgel- og klavermusikk

L. M. Lindeman inntar en klar førsteplass i musikerslekten Lindeman, som hadde sine viktigste baser i Trondhjem og Christiania. Han regnes som 1800-tallets fremste norske kirkemusiker, som foruten å være en fremragende orgelspiller og improvisator, også utøvde stor innflytelse som pedagog. Sammen med sønnen Peter grunnla han i 1883 en organistskole som 10 år senere ble til Musikkonservatoriet i Kristiania (Oslo) og forløperen for Norges musikkhøgskole. Blant hans elever var Johan Svendsen, Johannes Haarklou og Hjalmar Borgstrøm.

Hans improvisasjonskunst på orgel var kjent i vide kretser, og organister ble sendt bl.a. fra København for å lære av hans spill. I 1871 ble han invitert til innvielsen av orgelet i Royal Albert Hall i London. Her ga han 8 konserter der programmene besto av egne improvisasjoner, bl.a. over salmemelodier og norske folkemelodier. En hel CD på denne utgivelsen er viet L.M.s orgelmusikk, spilt av Kåre Nordstoga på orgelet i Oslo Domkirke.

L.M. var også en betydelig folkemusikksamler og foretok flere reiser i bl.a. Valdres og Telemark. Han utga også folketonebearbeidelser i forskjellige utgaver for kor – både blandet kor, tre like stemmer og mannskor – og et utvalg av disse er med på utgivelsen. Blant dem er Draumkvædet, et visjonsikt med melodi fra Telemark.

De mindre kjente komponistene i Lindeman-slekten

Utgivelsen presenter også to strykekvartetter av Anna Severine og Just Riddervold, samt klaverstykker av Ole Andreas og Peter Brynie. Det meste av musikken er fremført fra manuskripter, men noen av stykkene ble også utgitt i sin samtid. Samlingen akkompagneres av fyldig artikkel med bidrag fra Norges fremste musikkforskere, og er støttet av Lindemans Legat.

Anfinn Øien |Arne Akselberg |Copenhagen String Quartet |Einar Steen-Nøkleberg |Eva Knardahl |J.R. Lindeman |Kåre Nordstoga |L.M. Lindeman |Malmö Chamber Choir |O.A. Lindeman |Øystein Gaukstad |Tore Simonsen

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662018260

Katalognummer: PSC1826

Priskategori : CD

Link til booklet : nedlasting