The French Oboe – Gregor Zubicky

Adolphe Deslandres: Introduction & Polonaise; Gabriel Grovlez: Sarabande & Allegro (1929); Camille Saint-Saëns: Sonata for oboe and piano, op.166; Eugéne Bozza: Fantaisie Pastoral (1939); Henri Dutilleux: Sonata for oboe and piano (1947)mer…; Francis Poulenc: Trio pour piano, hautbois at basson (1926); Sonata for oboe and piano (1962)

Gregor Zubicky, piano · Matti Hirvonen, piano

Musikken på dette albumet er utvalgt som representativt på de beste og mest typiske av franske verk for obo.

kr 139

Den franske obo

Det er helt naturlig at tittelen på dette albumet er ”The French Oboe”, ikke bare fordi musikken er fransk, men også fordi oboen selv er fransk. Siden instrumentets oppfinnelse på 1600-tallet har franske komponister vist en massiv interesse for obo som solo instrument. Likevel finner man relativt få konserter i det franske obo-repertoaret, men det eksisterer en rekke sonater og kortere verker. Musikken på dette albumet er utvalgt som representativt på de beste og mest typiske av disse.

En forløper til denne tradisjonen er Deslandres ”Introduction et Polonaise”. Sjarmerende og brilliant er verket et 1800-talls fransk salongmusikk med tydelig ekko av Chopin. Det er flere likheter med dette verket og Grovlez ”Sarabande”, et verk som minner om hans lærer komposisjoner, Fauré. Bozzas internasjonale rykte hviler for det meste på hans musikk for blåsere, tydelig påvirket av 1900-tallets kammermusikk karakteristikker. Hans ”Fantaisie Pastoral” er full av flytende melodier, elegante strukturer og en bevisst forståelse av instrumentets muligheter. Dutilleux´s ”Sonate” er en av de fineste verkene for obo. Hans distinktive kunst, nøye og fritt utformet, bygger direkte på musikken til Debussy, Ravel og Roussel. Saint-Saens ”Sonata” har sine røtter tydelig i 1800-tallet; forsiktig romantisk musikk, pastoral og tilstedeværende. Albumet avsluttes med to komposisjoner av Poulenc, unike i form av deres introverte og melankolske karakter – en stemning få verk i repertoaret for obo strekker seg mot.

Arne Akselberg |Camille Saint-Säens |Francis Poulenc |Gregor Zubicky |Henri Dutilleux |Matti Hirvonen |Per Hannisdal

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560105722

Katalognummer: PSC1057

Priskategori : CD