• BAROKK_BOREAL_3000x3000px
  • 3
  • 1
  • 2
  • Barokk Boreal

Sanger om Død og Glæde av Dorothe Engelbretsdatter – Barokk Boreal

Morgensang · Evig liv · Åndelig sang · Den bortkomne · Syndebyrden · Langt fra salighet · Beste og verste gods · Døden · Julesang · Nyttårssang · Trøst mot døden ·mer… Aftensang

BAROKK BOREAL: Cathrine Bothner-By (sang), Ulrik Gaston Larsen (erkelutt), Øyonn Groven Myhren (sang), Vegar Vårdal (hardingfele, fele, bratsj)

En sangskatt fra 1600-tallet av tidens viden kjente norske stjerne

kr 300

Sjanger: Barokk

Den unike sangskatten etter Dorothe Engelbretsdatter, med alle sine 1600-tallsmelodier i skriftlig og muntlig overlevering, er et område av norsk kulturarv som har fått altfor lite oppmerksomhet. Barokk Boreals utgivelse er en innsats for å puste liv i denne mangfoldige musikalske arven. Her fletter de sammen 1600-tallsmelodiene fra folketradisjon og barokke notetrykk.

Les mer

Norden-stjerne

Dorte, som hun også kalles, diktet åndelige sanger med utgangspunkt i melodier hun kunne fra før. Av brev hun har etterlatt seg går det fram at hun spilte klavikord og nedtegnet melodier på noter. Dorte samlet sangene i en bok, og sangboka gjorde stor lykke, i mange opplag. Hun ble hyllet som «sand Lær-Mesterinde», «den klare Norden-Stiærne» og «Nordens lys». Sangboka er faktisk den første melodisamlinga trykt her til lands, utgitt i 1678 under tittelen Siælens Sang-Offer.

Dorte-sangene ble høyt skattet i alle samfunnslag. Blant folk er Dorte-sanger holdt i hevd opp mot vår egen tid, noe de mange Dorte-melodiene i norsk folketradisjon vitner om.

En ukjent melodiskatt

I dag er Dorte så godt som gjemt og glemt. At hun står bak en av sin egen samtids mest rikholdige melodisamlinger, er det nesten ingen som vet. Dette har altså Barokk Boreal gjort noe med.

Barokk Boreal har hentet et knippe Dorte-melodier fra den eldste kjente utgaven av Dortes sangbok som fremdeles eksisterer, og fra folkelig overleverte melodier. I hver av Dorte-sangene veksler Barokk Boreal mellom 1600-talls melodiene etter 1600-tallets notetrykk og etter folkelig omsynging – bundet sammen av Barokk Boreals musikalske røde tråder og basslinjer.

«Å få opp fra det barokke notetrykket en melodi som kanskje ikke finnes på noe annet papir – og så ligner den på folketonen Dorte-teksten har blitt sunget på! Det er stilig» – Barokk Boreal.

Barokk Boreal er et ensemble som bringer fram i lyset musikk og tekster fra norsk 1600-tall. Kvartetten består av to tidligmusikere: Cathrine Bothner-By (sang) og Ulrik Gaston Larsen (erkelutt), og to folkemusikere: Øyonn Groven Myhren (sang) og Vegar Vårdal (hardingfele, fele, bratsj). De har spilt konserter i nord og sør, laget forestillingene «Gammeldags julestue», «TI BUD», «Dortesanger», og plata «TI BUD i sanger av Petter Dass» (Simax Classics).

 

Barokk Boreal

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662090846

Katalognummer: PPC9084

Priskategori : CD