Recorder Sonatas by Veracini and Barsanti – Bergen Barokk

FRANCESCO BARSANTI: Sonata I · Sonata II · Sonata III · FRANCESCO MARIA VERACINI: Sonata Terza · Sonata Quarta · Sonatamer… Sesta

Bergen Barokk

Fantastisk barokkmusikk fra Bergen Barokk og deres tolkninger av Francesco Maria Veracini og Francesco Barsanti.

kr 139

Corelli-tradisjonen

Arcangelo Corelli utgav sitt berømte opus V for fiolin og basso continuo i år 1700 (Roma), bestående av seks store kirkesonater, fem mindre kammersonater og variasjoner over ”La Follia”. I likhet med Corellis øvrige verk var hver enkelt sonate en finslipt juvel, velbalansert og attraktiv. Sonatene av Veracini og Barsanti må forstås i konteksten av dette foregående verket.

I Francesco Maria Veracinis sonater finner man en komponist som ser ut til å ha en viss glede av å bryte med det klassiske Corelli-mønster. Typisk for mange av sonatesatsene er den energi som skapes ved at et strengt begrenset materiale driver fremover i lange dynamiske strekk. I likhet med Veracini skisserer han som oftest bare et enkelt melodisk forløp i de langsomme satsene som krever en omfattende ornamentering av utøveren. Sammenlignet med mange andre samtidige sonatesamlinger, beregnet på det stadig økende antall amatører i det høyere borgerskap, komponert av musikere med middelmådig smak og dårlig teoretisk skolering, er Barsantis sonater av oppsiktsvekkende høy kvalitet.

Bergen Barokk består på denne utgivelsen av Frode Thorsen (blokkfløyte), Hans Knut Sveen (cembalo og orgel), Markku Luolajan-Mikkola (cello) og Eero Palviainen (lutt).

Bergen Barokk |Francesco Barsanti |Francesco Maria Veracini |Jørn Pedersen

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662011223

Katalognummer: PSC1122

Priskategori : CD