Olav Kielland: Sinfonia, Villarkorn – Royal Philharmonic Orchestra

Olav Kielland: Villarkorn, op.13; Sinfonia Imer…, op.3

Eva Knardahl, piano · Royal Philharmonic Orchestra

Som komponist har Olav Kielland en liten med gedigen produksjon, og hans kjærlighet til norsk folkemusikk skinner gjennom i det meste han har skrevet.

kr 139

Norsk folkemusikk og neoklassiske idealer

Som komponist har Olav Kielland en liten med gedigen produksjon. Hans kjærlighet til norsk folkemusikk skinner gjennom i det meste han har skrevet. I form og tekstur knytter han ofte an til neoklassiske idealer. På dette albumet får vi høre hans ”Sinfonia 1”, fremført av Royal Philharmonic Orchestra med komponisten selv om dirigent. Kielland uttalte selv om dette verket: ”En fløitesolo hvelver sig lys og forløsende over det hele, og gjennem strykernes rolige sang munner symfonien ut i harmoni. Det menneskelige, som var så oprevet av kamper og indre tvil, beroliges og avløses av en glad og forventningsfull optimisme.” I tillegg får vi høre pianisten Eva Knardahls fremføring av hele ”Villarkorn”, ”de kornene som gyger og haugefolk blander i drikken de byr den bergtatte, og som gjør at en får trolløye og trolløre, m.a.o. særlige sanser som utvider bevisstheten til å omfatte ufattelige ting,” som komponisten selv har sagt om verket.

Eva Knardahl |James Burnett |Olav Kielland |Royal Philharmonic Orchestra

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560312021

Katalognummer: PSC3120

Priskategori : CD