Northern Delights – Norwegian Baroque Quartet

Martin Ræhs: Allegro with Variations in G · Suite, Murky and Angloisi fra Jacob Mestmacher's manuscript · Johan Helmich Roman: Sonata in D, Sonata in e · Johan Agrell: Sonata no. 6 in g · Suite in a from the Hertzberg manuscript · Francescomer… Ruffo: Suite in F · Herr B.xx: Variations on 'Gestern Abend'

Norwegian Baroque Quartet Hans Olav Gorset, traverso · Keren Bruce, viola da gamba · Vegard Lund, lutes and baroque guitar · Urban Westerlund, harpsichord

Den glemte, men likevel veldig populære musikken fra 1600- og 1700-tallets Skandinavia, hentes frem av noen av vår tids ledende musikere innenfor tidligmusikkbevegelsen.

kr 139

Den glemte nordiske Barokkmusikken

Hvem skriver musikkhistorien? Hvilke komponister og verk trekkes frem i lyset, og hvilken musikk blir glemt? Det beste tåler tidens tann, og det andre blir oversett. Barokkmusikk fra Norge, Sverige og Danmark blir sjelden fremhevet som viktig og banebrytende. At den likevel spilte en stor rolle for datidens mennesker, vet vi, og det gjelder ikke bare for dem som hadde god råd. Den var populær og utbredt i store deler av befolkningen, og melodier og vendinger slo rot og påvirket tradisjonsmusikk og folkemusikk. En ting er helt sikkert: Skandinavia nøt et rikt musikkliv på 1600- og 1700-tallet, og denne CDen dokumenterer en liten del av det.

Northern Delights henter stoff fra både trykte og håndskrevne kilder, sirlige og nøyaktige musikktrykk og manuskripter av profesjonelle komponister og musikere som Roman, Agrell og Ræhs, hundrevis av småstykker samlet og nedskrevet av kjøpmann Jacob Mestmacher fra Bergen og nesten uleselige suiter av praktisk talt ukjente Francesco Ruffo. Bestående av Hans Olav Gorset, en pioner innenfor tidligmusikkbevegelsen i Norge, og Karen Bruce, en av Skandinavias mest ettertraktede gambister, i tillegg til Vegard Lund på lutt, theorbe og barokkgitar, og Urban Westerlund på cembalo, har Nordisk Barokk Kvartett jevnlig spilt ved festivaler og avholdt konserter i Sverige, Danmark, Norge og Finland siden sin dannelse i 1996. Kvartetten har opparbeidet seg et stort repertoar med musikk av sentrale europeiske komponister fra barokken, med mål om å vise musikalske forbindelseslinjer fra Sentral-Europa til Skandinavia.

Fancesco Ruffo |Johan Agrell |Johann Helmich Roman |Martin Ræhs |Norwegian Baroque Quartet |Thilo Reinhard

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012244

Katalognummer: PSC1224

Priskategori : CD