Nordic Contemporary Songs – Kirsten Mæland Landmark

Fartein Valen: Complete songs with piano; Ave Maria, op.4; Gedichte von Goethe, op.6; Zwei Lieder, op.31; Zwei Lieder, op.39; David Monrad Johansen: Seven Norwegian Folk Songs op.6; Gösta Nystroem: Själ och landskap, (1950); Gunnar de Frumeriemer…: Hjärtats sånger, op.27; Einojuhani Rautavaara: Three Shakespeare Sonnets (1962)

Kirsten Mæland Landmark, soprano · Sigmund Hjelset, piano

Et album med sanger hentet fra en særlig spennende periode i nordisk musikkhistorie – mellom det gamle og det nye, det internasjonale og det nasjonale.

kr 139

Sjanger: Lieder

Ny nordisk solosang

Solosang fra de nordiske landene har dype røtter i 1800-tallets Lieder-tradisjon. Nordiske komponister har vært forpliktet til å avklare deres forhold til de romantiske mesterne, en arv som både har vært en utfordring og en inspirasjon. I tillegg har disse komponistene vært nødt til å følge og velge blant konstant forandrede trender i moderne Europeisk musikk. Denne orienteringen mot både det gamle og det nye har latt dem hente inspirasjon fra deres egne geografiske region. Utvalget sanger på dette albumet er hentet fra nettopp denne spennende perioden mellom det gamle og det nye, det internasjonale og det nasjonale. Dette inkluderer alle Fartein Valens solosanger med pianoakkompagnement, en av de mest særegne og progressive Skandinaviske komponister fra det forrige århundret. I tillegg fremfører de erfarne artistene Kirsten Landmark Mæland (sopran) og Sigmund Hjelset (piano) verker av de prominente og særegne nordiske komponistene David Monrad Johansen, Gösta Nystroem, Gunnar de Frumerie og Einojuhani Rautavaara.

Arne Akselberg |David Monrad Johansen |Fartein Valen |Kirsten Mæland Landmark |Sigmund Hjelset

Utgivelsesdato: 06.01.1992

EAN : 7025560010331

Katalognummer: PSC1033

Priskategori : CD