Gustav Merkel organ works, vol. 3 – Halgeir Schiager

GUSTAV MERKEL: Sonate Nr. 4 (F Minor) · Choralstudien. Zehn Figurationen über den Choral "Wer nur den lieben Gott lässt walten" · Vier Postludien · Choralstudien. Zehn Figurationen über den Choral "Wer nur den lieben Gott lässtmer… walten" · Sonate Nr. 5 (D Minor) · Fantasie (D Minor) · Sonate Nr. 6 (E Minor)

Halgeir Schiager, organ

– Schiager står for det høyreiste – her, som alltid: en vibrerende sans for orgelets fargekombinasjoner, orgelets voldsomme velde, og for melodiene, som ligger i veven, ofte gjemt, ved første ørekast. [Olav Egil Aune / Vårt Land]

kr 139

Merkel vol. 3

Dette er volum tre av fire i Halgeir Schiagers store serie med orgelmusikk av Gustav Merkel (1827- 1885). Han representerer en saksisk orgeltradisjon med tyngdepunkt i Dresden og Leipzig, godt integrert i en midttysk tradisjon.

Mens Merkels komposisjonsformer er preget av konservativ forsiktighet, er hans utnyttelse av orgelet mer nyansert enn mange samtidige komponisters. Dette skyldes innflytelsen fra samtidens orgler som i sin klanglige oppbygning var påvirket av orkesterklangen på 1800-tallet. Det gjorde seg utslag i flere orkesterimiterende, mer voluminøse og mindre overtonerike stemmer. Samtidig ble det vanlig med stadig registreringsendringer under spill, noe Merkel benyttet seg av i sine orgelkomposisjoner.

Les mer

Halgeir Schiager fortsetter sitt store prosjekt med Merkels orgelverker, her er volum tre av fire.

Stor produksjon

Merkels produksjon består av 183 opus, og den inneholder i hovedsak komposisjoner for klaver og orgel, inklusive verker for harmonium, som var et populært instrument på denne tiden. Av disse var det orgelverkene som hadde størst gjennomslagskraft. Bortsett fra en upublisert ouverture fra studietiden i Bautzen, finnes ikke orkesterverker av Merkel. Hans orgelverker kan inndeles i frie og kirkelige verker. Blant frie verker er det særlig grunn til å fremheve hans ni sonater, fem fantasier, variasjonsverker, pastoraler og verker med forskjellige titler.

Utnyttet orglene til det maksimale

Mens Merkels komposisjonsformer er preget av konservativ forsiktighet, er hans utnyttelse av orgelet mer nyansert enn mange samtidige komponisters. Dette skyldes innflytelsen fra samtidens orgler som i sin klanglige oppbygning var påvirket av orkesterklangen på 1800-tallet. Det gjorde seg utslag i flere orkesterimiterende, mer voluminøse og mindre overtonerike stemmer. Samtidig ble det vanlig med stadig registreringsendringer under spill, noe Merkel benyttet seg av i sine orgelkomposisjoner.

Halgeir Schiager

Halgeir Schiager er født i 1955 på Biri ved Gjøvik og tok organisteksamen ved Norges musikkhøgskole
i 1979. Han har deltatt i flere kritikerroste CD-produksjoner med bl. a. verker av Leif Solberg og Kjell Mørk Karlsen. Han har spilt inn samtlige orgelverker av den tsjekkiske komponisten Petr Eben på Hyperion fordelt på 5 CD’er. For sin tolkning av Petr Ebens «Faust» og sitt arbeid med Leif Solbergs orgelverker mottok han Kritikerprisen 2001. Han har også vært jurymedlem i internasjonale orgelkonkurranser. I 2008 tok han doktorgraden ved Norges musikkhøgskole med en avhandling over interpretatoriske aspekter i Gustav Merkels orgelverker. Schiager er for tiden kantor ved Sofienberg kirke i Oslo.

Gustav Merkel |Halgeir Schiager

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012756

Katalognummer: PSC1275

Priskategori : CD

Link til booklet : nedlasting