Gustav Merkel organ works, vol. 2 – Halgeir Schiager

GUSTAV MERKEL: Introduction und Doppelfuge in A Major · Drei Fugen · Variationen über ein Thema von Beethoven · 9 leichte Orgelpräludien · Sechs Orgelstücke · 12 Orgelstücke · Pastorale · Fantasie und Fuge in A Minor · Fantasie inmer… freiem Style in E Minor · Fantasie und Fuge in C Minor

Halgeir Schiager, organ

Gustav Merkel (1827-1885): Fra popularitet til glemsel

kr 139

Sjanger: ClassicalOrgan

Ukjent tysk romantisk orgelmusikk

Gustav Merkel var en av de virkelig store romantiske orgelkomponistene og virtuosene på 1800-tallet, men er i dag så godt som ukjent. Den anerkjente organisten Halgeir Schiager har gjennom sitt doktorarbeid gått dypt inn i Merkels orgelverker. Schiager har også fulgt i orgelvirtuosens fotspor, og presenterer her den andre av i alt 4 utgivelser innspilt på orgeltyper komponisten selv briljerte på. Merkel var i sin samtid en av de mest populære orgelkomponister i Europa og Amerika.

Les mer

Den norske organisten Halgeir Schiager har gjort den tyske komponisten Gustav Merkel til sin hovedsak de siste årene. Det har resultert i doktorgrad og fire CD-innspillinger.

Gustav Merkel (1827-1885): Fra popularitet til glemsel

Merkel var i sin samtid en av de mest populære orgelkomponister i Europa og Amerika. Som nyutdannet lærer i Dresden kom han i kontakt med Robert Schumann og medvirket i hans Forening for Korsang. I tillegg fikk han også orgelundervisning hos J. G. Schneider, som stod i en levende orgeltradisjon med røtter tilbake til J.S. Bach. I 1860 fikk han sin første betydelige stilling som organist ved Kreuzkirche – med et av Dresdens beste orgler til disposisjon. I 1864 ble han, på tross av sin lutherske bakgrunn, ansatt som organist i katolske Hofkirche.

Nøkkelen til Merkels suksess var interessen fra gode noteforlag og dediseringer til tidens mest toneangivende organister i inn- og utland. Oppmerksomheten rundt Merkels musikk sank dramatisk utover på 1900-tallet, da voksende interesse for å gjenskape renessansens og barokkens orgler og musikk helt overskygget samtiden.

Verkene på vol. 2

Vi finner Merkels aller første orgelverk på denne utgivelsen; 3 fuger op. 3, og melodikken her kan minne om Brahms. En annen storhet er uttalt til stede i Variasjoner over et tema av Beethoven. Det er temaet fra siste sats av klaversonate op. 109 Merkel briljerer over her, i en stil som faktisk har mye til felles med Mozarts variasjonsteknikk. Fantasi «in freiem Stil» ble tilegnet tidens ledende amerikanske organist, og urfremført i Chicago i 1879. Sist men ikke minst finner vi også eksempler på mindre stykker skrevet til kirkelig bruk, underlagt behovene til datidens liturgiske spill.

Halgeir Schiagers doktorarbeid på Merkels orgelverker

I 2008 disputerte organisten Halgeir Schiager ved Norges musikkhøgskole med et pionerarbeid omkring tolkningsaspekter ved Merkels orkelverker. I den forbindelse spilte han inn en stor del av komponistens musikk på orgeltyper som Merkel selv trakterte. Materialet kommer nå på 4 CD-plater, inklusive mye stoff som aldri har vært tilgjengelig før. Halgeir Schiager er født i 1955 på Biri ved Gjøvik og tok organisteksamen ved Norges musikkhøgskole i 1979, og videre studier brakte ham til München og Strassbourg, der han studerte med henholdsvis professor Franz Lehrndorfer og professor Daniel Roth. Han har spilt inn samtlige orgelverker av den tsjekkiske komponisten Petr Eben på Hyperion fordelt på 5 CD-er. Schiager mottok kritikerprisen i 2001.

Gustav Merkel |Halgeir Schiager

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012749

Katalognummer: PSC1274

Priskategori : CD