Contemporary Church Music from Scandinavia – Oslo Cathedral Choir

Knut Nystedt: Veni; Peace I leave with you; Egil Hovland: Bli hos oss, motet; Trond Kverno: Ave Maris Stella; Corpus Christi Carol; Vagn Holmboe: Three motets, op.59a; Bengt Hambraeus: Motetum Archanglimer… Michaelis

Oslo Cathedral Choir · Terje Kvam, conductor · Kåre Nordstoga, organ

”Contemporary Church Music from Scandinavia” presenterer fem komponister som på hver sin måte har vært med på å utvide grensene for det kirkemusikalske formatet.

kr 139

Den moderne siden av nordisk kirkemusikk

”Contemporary Church Music from Scandinavia” presenterer fem komponister som på hver sin måte har vært med på å utvide grensene for det kirkemusikalske formatet. Oslo Katedralkor, under ledelse av dirigent Terje Kvam, og organist Kåre Nordstoga fremhever det moderne i den Skandinaviske kirkemusikken i sine fremføringer av Vagn Holmboes, Bengt Hambræus, Egil Hovlands, Knut Nystedts og Trond Kvernos verker.

Vagn Holmboes motetter kombinerer på en genuin måte det apollinske og det dionysiske, som grovt sett kan sies å være hovedprinsipper i hans skapende arbeid. I Bengt Hambræus kirkemusikalske verker finner vi en eiendommelig sammensmelting av tilsynelatende musikalske ytterligheter – en primitiv harmoni, som fører tankene hen til 1100-tallets organumstil speiles i samtidens kosmiske clusterklanger og fargevirkninger. Egil Hovland har på en rekke områder innen kirkemusikken vært den toneangivende fornyer. Hans senere verker bærer preg av neoromantiske trekk, samtidig som 1960-tallets eksperimentalisme gir musikken nye dimensjoner. Også Knut Nystedt har vært en av fornyerne innen kirkemusikken i Norge og fulgt mye av den samme utviklingen som Hovland. Hans vide og differensierte klangspektrum bærer tydelig preg av neoromantiske elementer. Trond Kvernos verker er utvilsomt preget av et moderne tonespråk, og komponisten har vært en betydelig bidragsyter i fornyet interesse for en rekke kirkemusikalske genre.

Egil Hovland |Kåre Nordstoga |Knut Nystedt |Oslo Cathedral Choir |Terje Kvam |Tore Simonsen |Trond Kverno |Vagn Holmboe

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560010347

Katalognummer: PSC1034

Priskategori : CD