Cantio – Pro Musica Antiqua, Oslo

Piae Cantiones: Church and School songs form Medieval Scandinaviamer… (1582)

Pro Musica Antiqua, Oslo · Trio Mediaeval · Johannes Weisser

kr 139

‘Fromme Sanger’ er en stor samling latinske sanger til bruk i kirke og skole.

PIAE CANTIONES (Fromme Sanger) er en stor samling latinske sanger til bruk i kirke og skole. De ble samlet og bearbeidet av den finske studenten Theodoricus Petri Rutha og presten og pedagogen Jakob Finno, lektor ved katedralskolen i Åbo. Samlingen ble trykt første gang i Greifswald i Pommern, som tilhørte det svensk-finske riket i 1582, men de fleste av melodiene og tekstene er fra middelalderen. Mange kan spores helt tilbake til 1300-tallet, og enkelte er sannsynligvis enda eldre. Førsteutgaven består av 74 sanger, og 62 av disse er enstemmige.

Piae Cantiones er delt i 11 avsnitt. Sangene er ordnet etter emne under overskrifter som Sanger om vår Herre og Frelser Jesu Kristi fødsel, Om menneskelivets forgjengelighet og elendighet, Om studenterlivet og Sanger om våren. Andre overskrifter peker direkte på spesielle kirkehøytider (Om Treenigheten), eller omhandler kristelige plikter (Om bønnen) og historiske forbilder (Historiske sanger). Julesangene og de tankevekkende tekstene om det jordiske livs forgjengelighet dominerer. 14 av sangene minner oss om menneskets triste endelikt, og hele 24 priser Jesu fødsel. Mange av julesangene kjenner vi fra andre kilder. Flere av disse var opprinnelig Maria-sanger og måtte gjennomgå en revisjon før Piae Cantiones så dagens lys. Forordet til de første trykte utgavene viser at det er kjente og kjære sanger det dreier seg om, og at tekstene ble «forbedret» så de kunne brukes også etter reformasjonen, da kirken fikk et annet syn på helgener og Maria-dyrkelse.

Johannes Weisser |Jørn Pedersen |Trad. |Trio Mediaeval

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662012039

Katalognummer: PSC1203

Priskategori : CD