Britten & Rutter Music for Choir – Voci Nobili

BENJAMIN BRITTEN: A Ceremony of Carols · JOHN RUTTER: Dancing Daymer… ·

Voci Nobili · Willy Postma, harp · Maria Helbekkmo, conductor

Resultatet av Voci Nibilis og Willy Postmas tolkninger av Britten og Rutter er slående vakkert!

kr 139

Sjanger: ChoirReligious

Engelske carols av Britten og Rutter

Benjamin Britten var Storbritannias ledende komponist i det forrige århundret. Med ”Peter Grimes” la han grunnen for ny utvikling av britisk opera, og gjennom et stort antall verk skapte han en ny tradisjon for engelsk sang. I verket ”A Ceremony of Carols” viser Britten til fulle sin evne til å skape sterke musikalske effekter ved hjelp av enkle midler, i sine dristige og friske settinger for en rekke engelske middelaldertekster med harpeakkompagnement. Brittens ”A Ceremony of Carols” må ha hatt en påvirkning på John Rutter og hans verk ”Dancing Day”. Også dette verket tar utgangspunkt i engelske ”carols” med akkompagnement av harpe, men der Britten søkte å skape en original og samtidsmusikalsk setting for de gamle tekstene, har Rutter heller lagt mer vekt på autentisitet og løftet de originale melodiene og harmoniene direkte inn i en ny musikalsk kontekst. Resultatet er i begge tilfeller slående vakkert – ikke minst på grunn av kvinnekoret Voci Nibili og harpist Willy Postmas tolkninger av begge verker på denne innspillingen.

Benjamin Britten |Britta Backlund Rødland |John Rutter |Linda Helene Solberg |Lisbeth Opdahl Sandvik |Maria Gamborg Helbekkmo |Tore Simonsen |Voci Nobili |Willy Postma

Utgivelsesdato:

EAN : 7025560110627

Katalognummer: PSC1106

Priskategori : CD