Vara ungkar og gå fri – slåtter etter Truls Ørpen – Per Åsmund Omholt

Trad. : Gamal halling · Vara ungkar og gå fri · Knut Fosslia · Springar etter Knut Fosslia · Langedraghalling · Springar («Kåte Reiar» / «Hølje Tresk») · Moguten · To reiselåtter · Ole Skogly · Raumyrdansen · Halling ettermer… Sorteberg · Sylkjegulen · Springar etter Johan Kleven · Halling etter Andres Vinna · Leirsplassingen · Klevspringar · Klevens drøm/Kleivguten · Halling etter Gamle-Kleven · Springar etter Kleven · Springar · Springar etter Tor Grimsgard · Halling

Per Åsmund Omholt: Hardanger fiddle

Springaren «Vara ungkar og gå fri» har gitt navn til Per Åsmund Omholt, opprinnelig fra Veme på Ringerike, sitt første solo-album med hardingfeleslåtter i tradisjon etter Truls Ørpen fra Krødsherad.

kr 139

Debututgivelse fra Per Åsmund Omholt (57)

Springaren «Vara ungkar og gå fri» har gitt navn til dette albumet som nå blir utgitt på Heilo (Grappa Musikkforlag). Per Åsmund Omholt, opprinnelig fra Veme på Ringerike, gir ut sitt første solo-album med hardingfeleslåtter i tradisjon etter Truls Ørpen fra Krødsherad. Gjennom mange år har han fordypet seg i dette materialet og brukt det som grunnlag for forskning og annen formidling. Endelig har anledningen kommet for å kunne realisere musikken i en utgivelse.

 

Les mer

 

Truls Ørpen var en sentral skikkelse i det organiserte folkemusikkmiljøet i første halvdel av 1900-tallet. I heimbygda Krødsherad lærte han av spelemenn født til dels før midten av 1800-tallet og fikk på den måten samlet et stort repertoar av springar, halling og reiselåtter (brudemarsjer) som hadde vært i bruk i bygda. Dette eldre repertoaret er i så måte godt dokumentert, men har likevel vært lite å høre på kappleiker og konserter i seinere tid.

Mange av slåttene på denne produksjonen er varianter av velkjente slåtter fra nabodistrikt, men en del ser ut til å være unike for bygda, og er trolig ukjente for de fleste. «Kryllingslåttene» kan nok virke noe rett fram – korte og enkle i form – men de er rike på ornamentikk og har tonale og klanglige avskygninger som danner kontraster til mye annet materiale som er vanlig å høre i dag.

Per Åsmund Omholt arbeider som forsker og pedagog ved folkemusikkstudiet på Rauland, Universitet i Sørøst-Norge. Her underviser han i tradisjonelt slåttespill på hardingfele og sjøfløyte samt i musikkteoretiske, kulturhistoriske og samfunnsfaglige emner. Forskningen har særlig vært rettet mot studier av struktur og tonalitet i folkemusikken.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662065516

Katalognummer: HCD7360

Priskategori : CD