Stev for dagen – Kirsten Bråten Berg

TRAD. : 01,02,03/01 · 09/01 · 12/01 · 15/01 · 19/01 · 18/02 · 24/02 · 07/03 · 08/03 · 10/03 · 11,12/03 · 13,14/03 · 16/03 · 21/03 · 25/03 · 25,26/01 · 31/01 · 03/02 · 07/02 · 10,11/02 · 14/02 · 04/04 · 07/09 · 11/04 · 29/04mer… · 01/05 · 11,12/05 · 15/05 · 17/05 · 18/05 · 06/06 · 07,08/06 · 10/06 · 15/06 · 18,19/06 · 24,25/06 · 01,02,03,04/07 · 06/07 · 18/04 · 23/04 · 23/05 · 18/07 · 22/07 · 24,25/07 · 27/07 · 30/07 · 05/09 · 06,07,08/09 · 09/09 · 10/09 · 15/09 · 24/09 · 29/09 · 09/10 · 11/10 · 13,14/10 · 14/08 · 21/08 · 22/08 · 24/10 · 02,03/11 · 08/11 · 21/11 · 27/11 · 02/12 · 07/12 · 12/12 · 14/12 · 07/08 · 19,20/12 · 25/12 · 29/12 · 31/12 · 19/05 · 21/05 · 04/05 · 22,24/01 · 16,17/02 · 26/-29/03 · 12/04 · 28/04 · 27/05 · 09/05 · 03,04,05/06 · 14,15,16/07 · 04/08 · 10/08 · 26/08 · 17,18,19/10 · 12/11 · 13,22,23/11 · 23/12 · 15/12

Kirsten Bråten Berg, vocal

– Stev for dagen er en grensesprengende utgivelse. [6/6 Carl Petter Opsahl / VG]

kr 199

Stev for dagen – Norges unike sangtradisjon

Stev for dagen ivaretar og viderefører den norske stevtradisjonen og er en enestående mulighet til å stifte bekjentskap med en viktig og særs levende del av vår kulturarv. Astri Rysstad, Kirsten Bråten Berg og Kari Rolfsen ble da også beæret med Folkelarmprisen 2007 i klassen Dokumentasjon. Bokutgivelsen presenterer 366 stev, ordnet månedsvis etter gamle merkedager etter primstaven. Utvalget er hentet fra et stort tidsspenn der de eldste stevene er fra middelalderen. Videre finner vi nystev fra slutten av 1700-tallet samt bidrag fra 1920- og 30-tallet. De nyeste stevene er fra 1990-tallet, skrevet av den norske lyrikeren Paal-Helge Haugen. Boken er nydelig illustrert av Kari Rolfsen med fine portretter og nonfigurative illustrasjoner. Boken gir dessuten interessant informasjon om stevenes opprinnelse. Forfatterliste, kilderegister og utfyllende ordforklaringer vitner om at prosjektet fremfor alt er ment som brukskunst: dette er ord og toner for hverdagsbruk!

Les mer

Vinner av Folkelarmprisen 2007 i klassen Dokumentasjon.

Bok og CD

Her er boka med CD attåt. Dette er ei samling utsøkte stev. Flest nystev, men og nokre gamlestev, fritt fest til dagane i året. Merkjedagane i primstaven er med. Nokon stev refererer beint til ein dag og ei tid, medan dei fleste er berre til ettertanke for dagen i dag. Her ligg dei tett, dei gode steva. Ved å gje oss eit stev om dagen, kan ein smake på det og bruke dagen til å tyde både den konkrete bodskapen, men og alle dei hinta som ligg imellom linene i gode stev.

Nyskaping

Opphavskvinnene til dette prosjektet, Astri Rysstad og Kirsten Bråten Berg har stor kunnskap og kjærleik til dette stoffet. Dei er av den generasjonen som har teke stoffet ut av nærmiljøet og bruka han blant dei som ikkje allstøtt har vore like velkjende med denne diktartradisjonen. Dei lagar ikkje kuriositet av det, men syner korleis kunst er kunst over tid. Den menneskelege tanken og evnen til å gje oss opplevingar er den same no som før. Nye stev blir skapt heile tida, og Kirsten og Astri oppmodar til nyskaping.

Me får både sjå og høyre kjelder som kunne sine ting. Kvar månad har sin kvedar, både i boka og på plata. På plata høyrer me flotte opptak av desse kjeldene, men med litt sus både frå mikrofon og anna bakgrunnsstøy. Men flesteparten av steva på CD er nyinnsungne av Kirsten. Sterkt og beint fram som berre ho kan. Om teksten kan vera noko utilgjengeleg for nokon, har ein boka med både teksten og ordforklaringar å stø seg til.

Ei bruksbok!

Kari Rolfsen har portrettert utøverar i folkemusikkmiljøet i mange år. I denne produksjonen har ho teikna eit knippe kvedarar frå Setesdal som er med på plata. Portretta er levande og attkjennelege. I tilegg har ho andre illustrasjonar, nonfigurative og sprelske i fargane som ein kontrast til portretta i svart/kvitt. Illustrasjonane framhevar portretta.

Ein svir for alle som likar eit stutt, poetisk og poengtert ord for dagen. No altså eit stev for dagen. Ei gåvebok, men fyrst og fremst ei bruksbok!

Ånund Lyngtveit |Birgit Lund |Eli Kvaale |Gro Heddi Brokke |Hallvard Dale |Hallvard Haugen |Ingebjørg Vegestog |Kirsten Bråten Berg |Liv Helga Brokke |Olav Harstad |Signe Helle |Tarjei Brokke |Torbjørg Aa. Paus |Torleiv H. Bjørgum |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662072132

Katalognummer: HCD7213

Priskategori : CD