Song i himmelsalar – Dvergmål

JON ANDERS HALVORSEN, TRAD. : KYRKJEKVAD, TRAD. : SONGFUGLEN · SYRGJESONG · FAGER FRETTNAD · SYNG I STILLE MORGONSTUNDER · HYRDINGEN · SJÅ, DAGEN SPRETT · VÅRSALME · ORMEN OG ØRNEN · BEKKEN · KLOKKERIM · HAV OG HIMMEL DYNJA · EG TRUmer…R · KVELDSONG · NO KOMA GUDS ENGLAR (All lyrics: Elias Blix)

Dvergmål: Jon Anders Halvorsen, Marit Mattisberg Karlberg, Øyonn Groven Myhren, Turid Spildo

Blix var kirkestatsråd og professor i hebraisk, men har satt størst spor etter seg som salmeforfatter. Det var forbudt å bruke nynorsk i kirkesammenheng og det ble betraktet som et lovbrudd da en av Blix´ salmer ble fremført for første gang i 1884.

kr 139

Dvergmål formidler arven etter Elias Blix

Song i himmelsalar følger opp Dvergmåls Spellemannsnominerte Visor og kvæde frå Blåberglandet (1996), basert på Ivar Aasens tekster. Denne gangen tar de tak i de nynorske salmetekstene til Elias Blix (1836–1902), tonesatt med selvarrangerte folketoner fra ulike landsdeler. Blix var kirkestatsråd og professor i hebraisk, men har satt størst spor etter seg som salmeforfatter. Det var forbudt å bruke nynorsk i kirkesammenheng og det ble betraktet som et lovbrudd da en av Blix´ salmer ble fremført for første gang i 1884. Til tross for forbud mot nynorsk i kirken, var Blix´ nynorske salmer svært godt likt av publikum og det tok ikke lang tid før salmene hans fikk plass i salmebøkene. Dvergmåls vokale og instrumentale arrangementer gir en vakker og original drakt til dette utvalget. Materialet er i hovedsak basert på en konsert under Den Norske Folkemusikkuka på Ål i 2002. Konserten var et bestillingsverk til festivalen og markerte de 100 årene som var gått siden Blix døde.

More

Dvergmål er etter 8 år tilbake med ny utgjeving.

Inspirert av Elias Blix

Song i himmelsalar er bygd kring diktinga til Elias Blix (1836-1902). Då Hallgrim Berg ved Den Norske Folkemusikkveka tinga ein konsert med Blix sine songar og salmar i 2002, tok Dvergmål oppfordringa. Dei hadde alt på 90-talet arbeidd med Blix, og under lauvsprettinga på Ål i 2002 såg Blixkonserten dagsljoset. Det er i hovudsak tilfanget Dvergmål framførde den gongen som no er innspelt.

Nynorsk salmeskald

Fiskarsonen Elias Blix frå Gildeskål i Nordland var Noregs fyrste store nynorske salmeskald, i tillegg til å vera professor i hebraisk på Universitetet i Oslo og kyrkjestatsråd. Songane og salmene til Blix blei fyrst møtt med spått og hån, fordi mange syntes at skaparverket ikkje kunne lovprisast på slikt eit språk. Fyrste gongen ein Blix-salme blei bruka i den norske kyrkja var under joledagsmessa i Lårdal i Telemark i 1884. Det var eit lovbrot, men etterkvart blei salmane godkjende til kyrkjebruk, og endå viktigare: særs omtykte blant lek og lærd. Snart slo salmar som “No livnar det i lundar”, “Barndomsminne frå Nordland” og “No koma Guds englar” seg fast i songminnet til mang ein nordmann.

Medvirkande

Medlemmene i Dvergmål er: Jon Anders Halvorsen (song og harmonium, frå Lunde i Telemark, busett i Oslo), Marit Mattisgard (song og langeleik, frå Valdres), Øyonn Groven Myhren (song, lyre og seljefløyte, frå Oslo), Turid Spildo (song og hardingfele, frå Granvin i Hardanger, busett i Reykjavik).

Song i himmelsalar er spelt inn i Ris Kirke i Oslo. Produsent er Leiv Solberg og teknikar er Tor Magne Hallibakken.

Dvergmål |Jon Anders Halvorsen |Leiv Solberg |Marit Mattisberg Karlberg |Øyonn Groven Myhren |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662071920

Katalognummer: HCD7192

Priskategori : CD