• HCD7306.jpg
  • HCD7306-Musikus.jpg

Musicus – Folkbarokk fra Røros-området

FREDRIK CHRISTOPHER PRØSCH: Menuett av Fredrik C. Prøsch · TRAD. : Marchs · Engelsdans · Menuett · Vivace Fransk · Menuett · Polsdans · Menuett · Menuett · Polsdans · Pollones · Nu er os Gud Misundelig, salme · Englis · Menuett ·mer… Pollones · Con Variat · 36 Dalers-Leken, Pols · Menuett · Pols Dans · Engelsdans · Polsdans · Menuett · Menuett

Olav Mjelva · Hans Fredrik Jacobsen · Hans Hulbækmo · John Ole Morken

De unge felespillerne John Ole Morken og Olav Mjelva er begge blant de fremste utøverne i sin generasjon, og begge har sine røtter i Trøndelag. Nå har de samlet et kreativt og solid ensemble rundt seg for å tolke «folkbarokk» fra Rørosområdet.

kr 139

Folkebarokk

Det finnes mye notemateriell fra Røros-området fra 1700- og 1800-tallet som opprinnelig ble skrevet ned av lokale spellemenn og musikere. De ble hyret som dansespellemenn av sjefene ved Røros kopperverk, eller «storingene» som de ble kalt i dagligtale. På «Musicus» børster musikerne støvet av denne spennende musikken som har vært glemt i 150 år.

Dette er en viktig del av folkemusikken og historien i Rørosdistriktet, og få vet at den i det hele tatt har eksistert. Nå hentes endelig denne musikken fram i lyset igjen.

Les mer

De unge felespillerne John Ole Morken og Olav Mjelva er begge blant de fremste utøverne i sin generasjon, og begge har sine røtter i Trøndelag. Nå har de samlet et kreativt og solid ensemble rundt seg for å tolke «folkbarokk» fra Rørosområdet.

Prosessen

Mens de fortsatt var studenter på Ole Bull Akademiet på Voss (2004 til 2006) begynte Olav L. Mjelva og John Ole Morken å grave frem og spille noe av dette materialet. De fikk flere arbeidsstipend for å fordype seg i prosjektet. Etter å ha jobbet med prosjektet i flere år satt de to til slutt med et stort utvalg av melodier som viser bredden i det eksisterende materialet.

De rådførte seg med spesialister i barokkmiljøet som vet mye om fremføringspraksis og har også brukt sin egen kunnskap fra folkemusikken for å komme nærmere et bilde av hvordan denne musikken låt da den ble nedtegnet.

Duoen bar hele tiden et ønske om å en gang fremføre musikken offentlig igjen og dokumentere den på en plate. I 2007 følte de begge at prosjektet krevde modning og bestemte seg derfor å ta opp tråden når det føltes naturlig. Så, i 2013, tok de opp igjen arbeidet og bestemte seg for å ta prosjektet ut i offentligheten med konserter og plateinnspilling.

Folk-barokk

Mye av materialet Mjelva, Morken og ensemblet har tatt tak i her er skrevet ned på 1700- og 1800-tallet. Flere av spellemennene som ble hyret av «storingene» ble påkostet utdanning innen musikk, der de blant annet fikk lære noter. Prøsch, Skomaker-Erik, Knopf, Engzelius, Kristen Dahl, Kristen Evensen og Smed-Jens er sentrale navn som har stått for nedtegnelsene. Etter disse finnes det mange noter. Notematerialet finnes bevart i offentlige arkiver, men også hos privatpersoner. Spellemennene som framførte denne musikken var også allmuens spellemenn, og mange fikk da tidlig kjennskap til mer «seriøs» musikk.

Melodiene som er nedskrevet er melodier som har falt ut av tradisjonen i dag og tilhører en turdanstradisjon: menuett, polonese, feier osv.

«Musicus – Folkbarokk fra Rørosområdet» ble spilt inn i Røros kirke med lydtekniker Audun Strype i september 2015 med et stjernelag av musikere med bred erfaringsbakgrunn fra folkemusikk, klassisk musikk og improvisasjonsmusikk. Resultatet er en spennende plate som henter viktig musikk ut av glemmeboken.

Albumet forhåndslanseres med konsert i Røroskirken under Rørosmartnan 18. februar og med påfølgende konsert på Riksccenen for folkemusikk og folkedans i Oslo 19. februar.

Anders Löfberg |Hans Fredrik Jacobsen |Hans Hulbækmo |John Ole Morken |Olav Mjelva |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662073061

Katalognummer: HCD7306

Priskategori : CD