• HCD7195.jpg
  • HCD7195_Spindel_Photo_Hanne_Solheim.jpg
  • HCD7195_Spinden_on_stage_Photo_Geir_Dokken.jpg
  • HCD7195_Spindel_Photo_Thor_Brodreskift.jpg
  • HCD7195_Spindel_Photo_Geir_Dokken.jpg

Aminje

VARGEN DEN BØSE · ETTERSPEL · DAGFINN ANDERSEN: BRUREMARSJ FRÅ INDRE SVOR · IVAR KOLVE, LIV MERETE KROKEN, SIGRID MOLDESTAD: AMINJE · IVAR KOLVE, SIGRID MOLDESTAD: ERLE · JOHAN A. LINDELL: POLSKA · LIV MERETE KROKEN, SIGRID MOLDESTADmer…: VRIKKJAREN · OLAV TVEITANE: TIL EIT ASKETRE · SANDY DENNY: VARE GAMLE VALS · SIGMUND EIKÅS: PREIKAREN · SIGRID MOLDESTAD: DU OCH JAG ALFRED · TRAD. : STORESLÅTTEN · SPRINGARSPINDEL

Spindel: Liv Merete Kroken - Hardanger fiddle, fiddle · Sigrid Moldestad - Hardanger fiddle · Olav Tveitane - guitar, cister, double bass, vocal · Dagfinn Andersen · piano, harmonium, vocal · Ivar Kolve - percussion, marimba

"Aminje" er ei vakker og energisk plate som byggjer på ulike motsetnader: frå virtuost solospel, til gnistrande samspel; frå tradisjonelt og gammalt, til utfordrande og nytt.

kr 139

Sjanger: Folk Music

Vakker og virtuos folkemusikk

Kraft og historie frå tidlege tider vert blanda saman med eigne uttrykk og historier. Aminje er eit gammalt lokalt uttrykk for å kvile minnet. Liv Merete og Sigrid har sine røter i Hornindal kommune, vest i Noreg. Båe speler både vanleg fele og hardingfele, men Liv Merete er i A-klassen på hardingfele, og Sigrid er i A-klassen på vanleg fele.
Dei har markert seg på fleire hald i norsk folkemusikkliv dei siste åra. Mellom anna har dei spelt på fleire festivalar både i Noreg og i resten av verda; dei har gjeve ut fleire CD-plater og har vore delaktige i mange prosjekt og samarbeid som viser mangfaldet deira, til dømes: Fire feler, fjøgl, Vestafolk, Sangen Om Gjest m.m.

More

Kraft og historie frå tidlege tider vert blanda saman med eigne uttrykk og historier. Aminje er eit gammalt lokalt uttrykk for å kvile minnet.

Virtuos folkemusikk fra Vestlandet

Liv Merete Kroken og Sigrid Moldestad har markert seg på fleire hald i norsk folkemusikkliv dei siste åra. Dei møtte kvarandre som studentar ved Ole Bull Akademiet, Spelemannsskulen (1996-98). Her vart dei glade i å spele saman, samstundes som dei utvikla sitt eige solospel. Båe har sine musikalske røter i Nordfjord, Sogn og Fjordane.
Båe speler både vanleg fele og hardingfele, men Liv Merete Kroken er i A-klassen på hardingfele, og Sigrid Moldestad er i A-klassen på vanleg fele. Dei har studert felespel hjå fleire av dei beste folkemusikkutøvarane i landet, og saman eller kvar for seg har dei vore delaktige i prosjekt og samarbeid som viser mangfaldet deira: palestinske musikarar, kor, rock, joik, pop, teater m.m. Nokre av prosjekta har fått særs god omtale, til dømes Fjøgl (med Unni Løvlid).
I mai 2001 gav dei saman ut plata Spindel (Grappa/Heilo). På denne plata leika dei seg med dei same musikarane som på Aminje: Olav Tveitane (gitar/cisster/kontrabass), Dagfinn Andersen (trøorgel/piano) og Ivar Kolve (percussion).

Dagfinn Andersen |Ivar Kolve |Liv Merete Kroken |Olav Tveitane |Sandy Denny |Sigbjørn Apeland |Sigmund Eikås |Sigrid Moldestad |Spindel |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662071951

Katalognummer: HCD7195

Priskategori : CD