SANGER FRA MIN Ø – Ivar Bøksle

IVAR BØKSLE: SOMMER I HAVNA · YACHTEN · GAMLESKIPPERENS AFSKED MED LIVET · TRE KATTER I SOLA · JERNNATTEN · MIN KIRKE · MIN VEN ABSALON · FREGATTEN "ELEDIGHEDA" · KIRSTEN JORDBÆRPIKE · JAN VAN GENT · JOHAN HALVORSEN: BYFIFmer…F ·

Ivar Bøksle, vocal · Gjermund Silset, electric bass · Rune Arnesen, drums · Per Elias Drabløs, bass · Per Kolstad, piano · Tom Lund, gitar · Kurt Lisø, drums

Melodier som står perfekt til form og innhold i VIlhelm Krags dikt.

kr 139

Sørlandsviser, samba og strykeorkester

Ivar Bøksle har levd med Vilhelm Krags diktning i flere tiår, og sunget viser med tekster av Krag like lenge. En rekke komponister har tonesatt Krags dikt opp gjennom årene. Mest kjent er vel melodiene til Johan Halvorsen, hvorav en (‘Byfiff’) også er med på Ivar Bøksles plate. Men det var stadig mange av diktene som ikke hadde fått melodi. Noen av disse har Ivar Bøksle jobbet med over tid, og har kommet ut av skaperprosessen med et knippe viser som gir nye fasetter til våre begreper både om sørlandsviser generelt, og VIlhelm Krags viser spesielt.
Det musikalske uttrykket spenner fra samba/bossa til strøkne arrangementer for kammerorkester. Ivar Bøksle synger og spiller gitar og trekkspill, mens den øvrige musikalske innpakningen består av bl. a. strykerarrangementer av Sigvald Tveit, spilt av Kristiansand Kammerorkester, og solide bidrag fra Tom Lund, som har hjulpet til med å skape latinamerikansk følelse i noen av arrangementene og som står for utsøkt gitarspill på platen, sammen med musikere som Rune Arnesen, Per Kolstad m.fl
"Sange fra min ø" er en bragd av komponisten Ivar Bøksle, som har klart å skape melodier som står perfekt til form og innhold i VIlhelm Krags dikt. Dette er dikt som ofte, gjennom sin frie rytmiske form og sin mangel på tradisjonelle vise-elementer som enderim og regelmessig oppbygning ikke ser ut som viser på papir, men som er blitt det gjennom Bøksles komposisjonsarbeide. Så får de også en framføring som tar i bruk et langt større spekter av stemmebruk og kombinasjoner av sang, resitasjon og fortellerteknikker enn hva som har vært tradisjonen i sørlandsvisenes lille andedam.

Les mer

Da diktsamlingen "Sange fra min ø" kom ut, var det med et kjent bilde av Amaldus Nielsen på tittelsiden: ‘Morgen ved Ny Hellesund’. Bildet står for mange som en sørlandsidyll, og sørlandsviser av VIlhelms Krag og andre har ofte blitt forbundet med nettopp idyllen.

Vilhelm Krags diktning

Ivar Bøksle har levd med Vilhelm Krags diktning i flere tiår, og sunget viser med tekster av Krag like lenge. En rekke komponister har tonesatt Krags dikt opp gjennom årene. Mest kjent er vel melodiene til Johan Halvorsen, hvorav en (‘Byfiff’) også er med på Ivar Bøksles plate. Men det var stadig mange av diktene som ikke hadde fått melodi. Noen av disse har Ivar Bøksle jobbet med over tid, og har kommet ut av skaperprosessen med et knippe viser som gir nye fasetter til våre begreper både om sørlandsviser generelt, og VIlhelm Krags viser spesielt.

Variert musikalsk uttrykk

Det musikalske uttrykket spenner fra samba/bossa til strøkne arrangementer for kammerorkester. Ivar Bøksle synger og spiller gitar og trekkspill, mens den øvrige musikalske innpakningen består av bl. a. strykerarrangementer av Sigvald Tveit, spilt av Kristiansand Kammerorkester, og solide bidrag fra Tom Lund, som har hjulpet til med å skape latinamerikansk følelse i noen av arrangementene og som står for utsøkt gitarspill på platen, sammen med musikere som Rune Arnesen, Per Kolstad m.fl.

Visetradisjon med et større spekter

"Sange fra min ø" er en bragd av komponisten Ivar Bøksle, som har klart å skape melodier som står perfekt til form og innhold i VIlhelm Krags dikt. Dette er dikt som ofte, gjennom sin frie rytmiske form og sin mangel på tradisjonelle vise-elementer som enderim og regelmessig oppbygning ikke ser ut som viser på papir, men som er blitt det gjennom Bøksles komposisjonsarbeide. Så får de også en framføring som tar i bruk et langt større spekter av stemmebruk og kombinasjoner av sang, resitasjon og fortellerteknikker enn hva som har vært tradisjonen i sørlandsvisenes lille andedam.

Gjermund Silset |Ivar Bøksle |Johan Halvorsen |Kurt Lisø |Per Elias Drabløs |Per Kolstad |Rune Arnesen |Sigbjørn Nedland |Tom Lund

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662041817

Katalognummer: GRCD4181

Priskategori : CD