Meditatus – Bodø Domkor

KYRIE I (Hoff) · KYRIE II (Hoff) · KYRIE III (Hoff) · MEDITATUS (Hoff) · GLORIA (Hoff) · CREDO (Hoff) · SANCTUS I (Hoff) · SANCTUS II (Hoff) · AGNUS DEmer…I (Hoff)

Jan Gunnar Hoff: piano, keyboards · Børge Petersen-Øverleir: guitar · Tore Brunborg: saxophone · Bjørn Kjellemyr: double bass · Audun Kleive: percussion · Bodø Domkor

Møtet mellom den kristne tradisjonen og den nykomponerte jazzmusikken blir båret frem av sangbare linjer og elegante kompositoriske løsninger som gir lytteren en helt uforglemmelig opplevelse.

Jazzmeditasjon over gamle ord

Meditatus er en meditasjon over messens ord, bønner og trosutsagn som har vært i bruk i vår kultur i over tusen år – og en meditasjon over hvordan det er å leve, å tro og å håpe i dag. Pianisten Jan Gunnar Hoff og Bodø Domkor gir her ut denne messen som for første gang ble fremført i Bodø Domkirke i desember 2004. Med seg har de Børge Petersen-Øverleir på gitar, Tore Brunborg på saksofon, Bjørn Kjellemyr på kontrabass og Audun Kleive på slagverk.

Jan Gunnar Hoff nærmer seg de gamle ordene med varsomhet, og han har lagt hovedvekten på messens innledningsbønn, ordene fra den blinde tiggeren som Det nye testamentet forteller om – et rop om hjelp, et rop fra en som ikke har oversikt, fra en som er i nød, men som likevel har kraft igjen til å rope. Kombinasjonen mellom gamle ord og vakre toner som bærer langt og har stort rom lokker lytteren inn i et velkjent musikalsk landskap hvor man lett kan la seg henføre. Det vellykkede møtet mellom den kristne tradisjonen og den nykomponerte jazzmusikken blir båret frem av sangbare linjer og elegante kompositoriske løsninger som gir lytteren en helt uforglemmelig opplevelse.

Audun Kleive |Bjørn Kjellemyr |Bodø Domkor |Jan Gunnar Hoff |Tore Brunborg

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662042531

Katalognummer: GRCD4253

Priskategori : CD