FOLKEMUSIKK FRA TRØNDELAG – Sven Nyhus

TRON STEFFEN WESTBERG OG MAGNE EGGEN HAUGOM: Storbrekkingen, Stabbmarsj, Pols etter Henning Trøen · TRON STEFFEN WESTBERG, MAGNE EGGEN HAUGOM OG JAN FROSTVOLL: Vals · SVERRE BJØRKÅS: Sprenglek etter Ola J. Rise, Reinlender etter Ola J. Risemer…, Sprenglek i posisjon etter Ola Nerlo, Springlek etter Ola Nerlo · ÅSMUND SVENKERUD: Pols etter Oliver Bekken · STURLA EIDE: Halling etter Lars Voldøyhaug · ÅSHILD BREIE NYHUS: Leken hass Smed-Anders · SVEN NYHUS: Pols etter Ola Elven, Pols etter Peder Nyhus, Leken åt Sulhusgubba, Morråslek nr. 3, Kjostadlek nr. 3 · PEDER NYHUS: Mårråslek nr. 2 · PEDER NYHUS, SVEN NYHUS OG ÅSHILD BREIE NYHUS: Siste leken som Sulhusgubben spelte · EINAR GALAAEN OG HELGE HÅNES: Pols fra Aursunden · JACOB VINGSAND: Vals av Klas Bøle · SVEND GRAVÅSEN: Sprengar, Sprengar · HARALD GILLAND: Halling etter Olaf Bjørneggen, Sprengar etter Johannes Brekken · GEIR EGIL LARSEN: Bukkehornpols, Pasjonsalme · OSKAR ARENTSEN: Mannen og konen satte seg ned, Til pennen jeg min hånd nu rækker, Til Fader vor at ende, En salig avskjed vil jeg tage · HILMAR ALEXANDERSEN: Visetone etter Karl P. Alexandersen, Gamal vals frå Innherad, Reinlender etter Johan Fornæss, Gamal vals i B-dur, Min falske venn, Pols fra Innherad, Visetone etter Karl P. Alexandersen · HILMAR ALEXANDERSEN OG STURLE HALLÅS: Reinlender av Knut Fylling

Tron Steffen Westberg, Magne Eggen Haugom, Sverre Bjørkås, Sven Nyhus, Hilmar Alexandersen and others.

En helt essensiell dokumentasjon av Trøndelags vakre folkemusikalske uttrykk.

kr 139

Sjanger: Folk Music

Trøndelags folkemusikk

Trøndelag er som tradisjonsområde svært sammensatt og dekker en rekke ulike former, genre og typer av folkemusikk. På denne samleplaten presenteres et utvalg av noe av den flotteste musikken Trøndelag har å by på. Det er utvilsomt den vanlige fela som dominerer innen instrumentalmusikken, noe som gjenspeiles på denne samleplaten. Selv om fela ble så godt som utryddet som en følge av de religiøse vekkelsene i siste halvdel av 1800-tallet, har de fleste distriktene i Trøndelag hatt en feletradisjon som strekker seg et godt stykke inn i vårt århundre. Det er riktig nok ikke bare fela som er representert på denne samleplaten – også viktige instrumenter innen Trøndelags folkemusikalske tradisjon som bukkehorn og Meråkerklarinett, samt områdets rike sangtradisjoner, presenteres her.

«Folkemusikk frå Trøndelag» viser hvor rik og variert Trøndelags folkemusikalske tradisjon er, og vi får høre alt fra pols og springar til vals og reinlender, utført av noen av de fremste musikerne innen folkemusikken. Samleplaten er en helt essensiell dokumentasjon av et av Norges mest interessante og flotte regionale folkemusikalske uttrykk, og et nødvendig tilskudd for enhver interessert i dette landets unike musikalske tradisjon.

Åshild Breie Nyhus |Geir Egil Larsen |Leiv Solberg |Sven Nyhus |Trad.

Utgivelsesdato:

EAN : 7033662040698

Katalognummer: GRCD4069

Priskategori : CD