Antonio Bibalo. – Bergen Philharmonic Orchestra

ANTONIO BIBALO: Sinfonia Notturna · Sonatina 2A - Astrale for Wind Quintet · Autunnale (Concert Suite for 4mer… instruments)

Bergen Philharmonic Orchestra · Karsten Andersen, conductor · Per Øien, flute · Erik Niord Larsen, oboe · Erik Andersen, clarinet · Torleiv Nedberg, bassoon · Odd Ulleberg, french horn · Per Erik Thorsen, vibraphone · Kjell Bækkelund, piano Henrik Lindeman, double bass Bergen Wind Quintet

Bibalo står i dag i fremste rekke blant nordiske komponister. Hans tonespråk er ofte basert på fritt tonalt grunnlag hvor klangen som sådan er et fremragende element, og han har aldri latt seg fange inn av tidens rådende "ismer".

Sinfonia Notturna, Wind Quintet og Autunnale

Sinfonia Notturna
Komponisten sier selv om verket: "Her presenterer jeg natten slik den fortoner seg for meg, slik jeg føler den, som en viktig inspirasjonskilde. Jeg har gjennom mange år vær en lidenskapelig amatørastronom og har derfor hatt mange muligheter for åndelig kontakt med natten. Ja, jeg har faktisk vært helt oppslukt av den. Å kunne la seg fange inn av lyset fra stjernene er et privilegium. Det er ikke alle mennesker som har mulighet til det i vår tid. For spranget er stort fra tankefull iaktagelse av de fjerneste stjerner til det elendighetens mørke som i vår verden omgir millioner av våre brødre; fra den ro som natten bringer til det støyende urolige natteliv i en sorby; fra den uungåelige slutt for oss alle til den
evige natt."

Sonatina 2A, Astrale var et bestillingsverk til Den Norske Blåsekvintett i 1972. Egentlig lød bestillingen på ett verk, men Bibalo ble så begeistret for blåsekvintettens muligheter at han komponerte to. De er svært forskjellige hva stil og uttrykk angår. Som tittelen antyder, er det verdensrommet og stjernene som har inspirert komponisten i dette verket.

Tittelen på verket Autunnale (høstmusikk) kom til av to enkle grunner: Det ble komponert om høsten (1968), og musikken reflekterer noe av høstens melankoli. Hver sats i denne suiten har sin egen tittel og sin egen form:

1. Nattmusikk (Prelodium)
"Musikken fører meg inn i den mørle høstnatten. Hvor nært den ligner klassisk japansk musikk, dunkel og gåtefull."
2. Pas de deux for insekter (Scherzo)
"Dette stykkets fortryllende virkning kan forvandle ethvert menneske til sann visjonær."
3. Malankoli (Elegi)
"I en ordløs dialog kan jeg høre den japanske Nô-musikkens urform med sin dypsindighet og sit karakterisiske langsomme tempo."
4. Kongos grønne høyder (Invenzione – Passacaglia)
"her erkjenner jeg en ny form for skjønnhet: Gjenreisningen av den sanne menneskehet."
5. Introduksjon og Toccata (Etude – Finale)
"Vi kan høre kjærlighetens ord slik de utveksles mellom gudene og gudinnene, sneen og vinden, lyset og mørket, himmelen og jorden."

Antonio Bibalo |Bergen Philharmonic Orchestra |Bergen Wind Quintet |Erik Niord Larsen |Henrik Lindeman |Karsten Andersen |Kjell Bækkelund |Odd Ulleberg |Per Erik Thorsen |Per Øien |Torleiv Nedberg

Utgivelsesdato: 26.08.1988

EAN : 7041880249434

Katalognummer: NCDB4943

Priskategori : CD