Jørn Fossheim

Jørn Fossheim, født 1968, studerte ved Østlandets Musikkonservatorium og ved Norges Musikkhøgskole hvor han i 1995 avla diplomeksamen. Etter den kritikerroste debutkonserten samme år ble han engasjert til å spille en serie konserter i Frankrike og Italia i regi av Utenriksdepartementet. Etter dette har han gitt recitals og opptrådt som solist med orkestre i Japan, Tyskland, Russland og Slovakia, ved siden av de Skandinaviske landene. I 2001 gav Fossheim den russiske premieren av Issay Dobrowens klaverkonsert sammen med Dmitriev og…

Sorter etter:

Jørn Fossheim, født 1968, studerte ved Østlandets Musikkonservatorium og ved Norges Musikkhøgskole hvor han i 1995 avla diplomeksamen. Etter den kritikerroste debutkonserten samme år ble han engasjert til å spille en serie konserter i Frankrike og Italia i regi av Utenriksdepartementet. Etter dette har han gitt recitals og opptrådt som solist med orkestre i Japan, Tyskland, Russland og Slovakia, ved siden av de Skandinaviske landene. I 2001 gav Fossheim den russiske premieren av Issay Dobrowens klaverkonsert sammen med Dmitriev og The Academic Orchestra of the St. Petersburg Philharmonia – den første fremførelsen av dette verket på nærmere 70 år. Etter dette har han gjennomført omfattende turneer i Russland hvor han har spilt Dobrowens verker, dessuten flere recitals med Nikolai Medtners komposisjoner. Fossheims sterke interesse for Medtners musikk ledet i 2003 til en spesiell begivenhet da han ble engasjert til å spille Medtners 3. klaverkonsert i St. Petersburg. Det var da mange år siden dette betydelige russiske verket sist var blitt fremført i denne byen.

2004