Finn Mortensen . . – Oslo Philharmonic Orchestra

FINN MORTENSEN: Per Orchestra · Fantasy and Fugue for Piano · Concerto for Piano and Orchestra · Fantasy for Piano and Orchestra · Five Studies for Solomer… Flute

Oslo Philharmonic Orchestra · Sixten Ehrling, conductor Erika Haase, piano · Bergen Philharmonic Orchestra · Karsten Andersen, conductor · Kjell Bækkelund, piano · Per Øien, flute

Inneholder blant annet Fantasi og fuge for klaver op. 13, som var det første norske verket innen tolvtoneteknikken.

kr 139

Hovedverker i moderne norsk musikkhistorie

Fantasi for Piano og Orkester op. 27
Komponisten gjør bruk av et stort orkester som inkluderer engelsk horn, bassklarinett, kontrafagott, fire horn, tre trompeter, tre tomboner og tuba. Verket åpner med en vedvarende akkord i en tolvtonerekke. Denne rekken, som danner basis for hele verket, blir i tredje akt spilt av solisten i sin helhet. Deretter blir rekken bearbeidet i pianosoloen etter serielle prinsipper samtidig som nye instrumenter tilfører den vedvarende akkorden nye toner fra orginalrekken. I den videre utviklingen av verket gjør Mortensen ikke forsøk på å overholde tolvtoneteknikkens strenge regler. Han bruker istedet karakteristiske melodiske og rytmiske motiver avledet av materialet presentert i begynnelsen av verket, noe som gir musikken et enhetlig preg.

Per Orchestra op. 30
"Per Orchestra er skrevet i fri tolvtoneteknikk uten en fast tolvtonerekke som basis", sier Finn Mortensen, "men hvor tolvtonemelos spiller en viktig rolle. Bak en dynamisk formtype med to spenneninger og en utladning (omtrent på det gylne snitt) skjuler det seg en sonatesatsform med hovedmotiv (forstørret oktav) og et sidetema (presentert i engelsk horn). I reprisen kommer sidetema før hovedtema. Tittelen er valgt for å gi tilhøreren en mest mulig assosiasjonsfri holdning til musikken".

Fantasi of Fuge for klaver op. 13
Musikken beskriver en utvikling fra Schönbergs atonale ekspresjonisme fra ca. 1910 via en strengere tolvtoneteknikk frem til en Stockhausen-inspirert seriell punkt-teknikk i fugen. Fantasi og Fuge for klaver hører til det absolutt beste som er skrevet for klaver i Norge etter krigen.

Konsert for Klaver og Orkester op. 25
Konserten er i èn sats, med tydelig tredeling. Første del er preget av klangblokker i orkesteret mot utbrudd av raske passasjer i klaveret. Dynamik of rytmikk er svært skiftende. Annen del står i total kontrast til den første, og er nærmest statisk i karakteren. Dynamikken er gjennomført ppp, og klaveret har hovedsaklig triolbevegelser over liggende clusterakkorder i strykerne. I siste del er det igjen voldsomme omskiftninger og dynamiske utbrudd.

Studie I og V er fra Fem studier for Solo Fløyte op. 11 og viser Mortesens inngående kjennskap til instrumentets egenart. Stykkene er fra 1957 og hører til overgangsfasen mellom hans neoklassiske og serielle periode.

Bergen Philharmonic Orchestra |Erika Haase |Finn Mortensen |Karsten Andersen |Kjell Bækkelund |Oslo Philharmonic Orchestra |Per Øien |Sixten Ehrling

Utgivelsesdato: 21.04.2000

EAN : 7044581349427

Katalognummer: NCDB4942

Priskategori : CD